BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Naujienos

L. Linkevičius. Po „tradicinių vertybių” užsklanda - priešiškumas žmogaus teisių vertybėms

Prieš ketverius metus - 2013 m. birželio 7 d. - man teko garbė Lietuvos vardu pasirašyti Europos Tarybos Stambulo konvenciją. Tai vienas pažangiausių tarptautinių dokumentų kovoje su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje, kurią praėjusią savaitę pasirašė ir Europos sąjunga. Tačiau Lietuvoje vis dar svarstoma, ar verta šią Konvenciją ratifikuoti. Smurto prieš moteris statistika atima žadą. Smurtą patiria 1 iš 3 moterų pasaulyje, toks pats skaičius moterų smurtą patiria ir Lietuvoje. Tad nenuostabu, kad moterų teisės ir kova su smurtu prieš moteris yra vienas svarbiausių Lietuvos vidaus ir užsienio politikos prioritetų. Tai vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų kandidatuojant į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybą 2022-2024 m. laikotarpiui. Tai taip pat vienas svarbiausių Lietuvos Prezidentės prioritetų. Lietuvos Prezidentė praėjusiais metais Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje inicijavo aukšto lygio diskusiją apie smurto prieš moteris ekonominius kaštus. Ekonominių smurto prieš moteris kaštų įvardijimas gali padėti geriau suprasti šios problemos mastą. Europos lyčių lygybės instituto vertinimu, išlaidos dėl artimo partnerio smurto Lietuvoje gali siekti 650 mln. eurų per metus. Akivaizdu, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje ne tik suluošina moterų ir jų vaikų likimus, sužaloja emociškai ir fiziškai, užkerta kelią moterų nepriklausomybei, bet ir stabdo visos visuomenės raidą. Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje šalinimas efektyviausias tada, kai vykdomas sistemingai. Turi būti užtikrintas efektyvus įtariamųjų baudžiamasis persekiojimas, aukų apsauga, įskaitant smurto liudininkais tapusių vaikų apsaugą, smurto prevencija šviečiant visuomenę. Tokį išsamų požiūrį į kovą su smurtu prieš moteris ir siūlo Stambulo konvencija. Kartais bandoma smurto artimoje aplinkoje problemą pateikti kaip „buitinius konfliktus”, paskatintus priklausomybių. Tačiau niekas negali paneigti statistinių duomenų, kad Lietuvoje 93 proc. smurtautojų prieš moteris ir vaikus artimoje aplinkoje yra vyrai. Be to, 2016 m. Eurobarometro apklausa parodė, kad lietuviai labiausiai visoje Europos Sąjungoje linkę pateisinti seksualinį ir psichologinį smurtą prieš moteris. Beveik pusė Lietuvos respondentų yra linkę manyti, kad moterys „išgalvoja arba perdeda pareiškimus apie smurtą” (LT-42%, ES-22%) arba smurtą išprovokuoja pati auka (LT-45%, ES-17%). Nuo tokių diskriminacinių nuostatų ir prasideda smurtas prieš moteris - su tokiu toksišku požiūriu turėtume visomis jėgomis kovoti. Deja, pastaraisiais metais su nerimu stebiu, kaip viešoje erdvėje iškraipomos Stambulo konvencijos sąvokos ir tikslai, o visuomenės nuomone manipuliuojama siekiant populistinių tikslų. Tokia pati bauginimo taktika buvo pasitelkiama, kai Seime vyko diskusijos dėl vaiko teisių apsaugos stiprinimo. O reikėjo tik garsiai įvardyti akivaizdžią tiesą - vaikų mušti negalima. Po „tradicinių vertybių” retorikos dūmų užsklanda slypi ne kas kita, o priešiškumas žmogaus teisių vertybėms bei principams. Kyla klausimas, kodėl nenorima įsiklausyti į tarptautinių organizacijų rekomendacijas? Viena didžiausių šios konvencijos priešininkių ir dezinformacijos apie konvenciją skleidėjų yra Rusija. Apsimesdama „tradicinių vertybių” gynėja, ši šalis aktyviai skleidžia propagandą Rytų Europoje ragindama nepriimti universalių žmogaus teisių standartų. Tad svarbu sau iškelti klausimą - ar esame europietiška šalis, stiprinanti tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, ar linkstame į Rusijos pasaulėžiūros įtaką, kur žmogaus teisės praktiškai neegzistuoja? Kitų Europos šalių patirtis rodo, kad žmogaus teisės puikiai dera su katalikiškomis vertybėmis. Stambulo konvenciją yra ratifikavusi katalikiškoji mūsų kaimynė Lenkija, taip pat Italija ir Malta, šiemet Konvenciją rengiasi ratifikuoti Vengrija ir Kroatija. Popiežius Pranciškus kritikuoja patriarchalines kultūras, kuriose moteris laikoma žemesne būtybe, ir ragina valstybes aktyviau šalinti žalingus papročius ir tradicijas, kuriomis pateisinamas smurtas prieš moteris. Pasirašydamas konvenciją nesitikėjau, kad lyties sąvoka staiga taps kontraversija. Juk Konvencijoje įtvirtinta gender arba lietuviškai, lyties, sąvoka nežada jokių revoliucijų. Kaip apibrėžta Konvencijoje, „lytis” (gender) reiškia socialiai susiformavusius vaidmenis, elgseną, veiklas ir bruožus, kurios tam tikra visuomenė priskiria kaip tinkamus moterims ir vyrams. Dar 2010 m., prieš pasirašant Stambulo konvenciją, Teisingumo ministerija pateikė išvadą, kad ši neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme taip pat įtvirtintos nuostatos, draudžiančios diskriminaciją dėl lyties ir lytinės orientacijos. Jau pagal dabartinius Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus Lietuvoje taikomi identiški reikalavimai dėl nediskriminavimo lyties tapatumo ir lytinės orientacijos pagrindais. Kitąmet Lietuva švęs savo valstybingumo šimtmetį. Kitais metais taip pat sukanka 100 metų, kai Lietuvoje moterys iškovojo balsavimo teisę. Vis dėlto, net ir XXI a. Lietuvoje 31 proc. moterų kenčia nuo smurto - tad iki tikrosios, kasdienybėje įsitvirtinusios lyčių lygybės Lietuvoje dar ilgas kelias. Lietuvos valstybingumo, o kartu ir Lietuvos moterų balsavimo teisių šimtmetis būtų puiki proga mūsų valstybei prisiimti gilesnius įsipareigojimus moterų teisių srityje ir ratifikuoti Stambulo konvenciją. Linas Linkevičius, Lietuvos Užsienio reikalų ministras

G. Paluckas: po 100 eurų kiekvienam vaikui

Beveik kas trečias vaikas Lietuvoje gyvena skurde arba ties skurdo riba. Tas trečdalis vaikų negauna nei tinkamos sveikatos priežiūros, nei išsilavinimo, nei galimybės ateityje dirbti gerai apmokamą darbą ar kurti stabiliais santykiais pasižyminčias šeimas.

Tai ne šiaip statistika. Skandinavai mėgsta sakyti – geriausia pensijų politika yra vaikų politika. Tas nė kiek nestebina, nes mokslininkai jau seniausiai yra nustatę aiškų ryšį tarp skurdo ir prastesnių vaiko pasiekimų moksle, o vėliau darbo rinkoje. Tai lemia mažesnį darbo užmokestį, mažesnius mokesčius Sodrai ir, žinoma, mažesnes pensijas. Stebina tik tai, kad skandinavai į mokslininkų tyrimus ir rekomendacijas įsiklauso, įsiklausyti derėtų ir Lietuvos Vyriausybei.

Darant bet kokius tolimesnius (kokybiško išsilavinimo ir panašių dalykų) žingsnius, pirmiausia reikia vaikus ištraukti iš skurdo aplinkos. Jei šeima gyvena dideliame finansiniame nepritekliuje, galimybės pasinaudoti kitomis viešosiomis paslaugomis yra gana ribotos.

Dėl šios priežasties socialdemokratai siūlo kiekvienai šeimai už kiekvieną vaiką skirti 100 eurų per mėnesį paramą. Kodėl 100 eurų ir kodėl visoms šeimoms?

Kodėl visos šeimos, nepaisant kiek uždirba, turi teisę gauti paramą? Todėl, kad visi vaikai yra lygūs. Mes, socialdemokratai, siekiame principo – VISI rūpinamės VISŲ vaikais. Pasitaiko sakančių, jog pasiturinčioms šeimoms nereikia paramos ir jie neturėtų jos tikėtis. Taip kalbantys klysta. Nesolidari paramos sistema – kai vieni moka mokesčius, o kiti naudojasi parama – yra demoralizuojanti. Mokesčius mokantys ima ieškoti būdų kaip iš tokios sistemos „pabėgti“ (slėpti pajamas, mokesčius), o pagal pajamas išrūšiuoti kenčia nuo menkesnio socialinio statuso.

Jei mėginate įsivaizduoti, kaip tai atrodo gyvenime, prisiminkite nemokamą socialiai remtinų vaikų maitinimą mokyklose. Kaip manote, kodėl daug tokių vaikų tiesiog nevalgo, nors turi tokią teisę? Jiems tiesiog nemalonu prie klasės draugų prisipažinti, jog jie yra socialiai remtini…

Kodėl 100 eurų? Ar ne per daug, ar gali valstybė sau tiek leisti? Prieš atsakydamas aš taip pat noriu jūsų paklausti. Ar galima duodant įžeisti? Deja, galima. Nors lietuvių patarlė sako – dovanotam arkliui į dantis nežiūri, bet gyvenimas yra gerokai sudėtingesnis nei arklys ar jo dantys.

Negalėjimas pasirūpinti savo vaikais kiekvienam tėčiui ir mamai yra didžiulė neviltis. Valstybė ją gali dar pagilinti skirdama neženklią, skurdo problemos nesprendžiančią paramą. Pagalba, kuri negelbėja gimdo pyktį, kompromituoja valstybės politiką ir skatina emigraciją. Jei norite suprasti tokios „pagalbos“ emocinį efektą, paklauskite tų, žemiau skurdo ribos gyvenančių, pensininkų, kurių pensijos pernai buvo didintos 8, 10 ar net 12 eurų.

Yra šeimų, kurios nemoka rūpintis savo vaikais. Ir atsiranda politikų išdidžiai moralizuojančių, jog 100 eurų parama VISIEMS lems vaikų „fabrikėlių“ atidarymą, kai tėvai stengsis susilaukti vaikų tik dėl paramos.

Tačiau ir tai yra netiesa, nes socialiniai darbuotojai ir seniūnai puikiai žino šeimas turinčias priklausomybes ar neturinčias tinkamų socialinių įgūdžių valdyti savo išlaidas. Tokioms šeimoms pagalba grynais pinigais nėra teikiama. Visas išlaidas padeda susiplanuoti ir apsipirkti socialiniai darbuotojai, kurie užtikrina, kad pagalba pasiektų vaiką.

Galų gale aktualiausias klausimas – ar gali Valstybė sau leisti pasirūpinti savo vaikais? Ne gali, o privalo. Vaikas turi tapti centrine socialinės politikos ašimi. Paliksime vaikus skurde, turėsime skurdo Lietuvą ateityje.

Gintautas Paluckas, LSDP pirmininkas, Vilniaus vicemeras

Bičiuliai, pademonstruokime sąmoningumą ir aktyviai sudalyvaukime tiesioginiuose LSDP pirmininko rinkimuose!

Šį savaitgalį LSDP laukia labai svarbus įvykis – jau ketvirtadienį, balandžio 6 d. prasidės tiesioginis LSDP narių balsavimas už iškeltus kandidatus į LSDP pirmininkus partijos skyriuose.

Balsavimas vyks tris dienas, iki balandžio 8 d., rezultatus sužinosime balandžio 10-ąją.

LSDP Kėdainių skyriuje balsavimas vyks balandžio 6-7 dienomis nuo 16.00 val. iki 18.00 val., o balandžio 8 d. nuo 10.00 val. iki 14.00 val. Laukiame Jūsų adresu Vilniaus g. 11

LSDP Kėdainių skyriaus ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Kovo 23 dieną LSDP Kėdainių skyriuje įvyko ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos Respublikos ūkio ministras, buvęs Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, buvęs LSDP veiklos Kauno apskrityje koordinatorius  Antanas Jodauga, LSDP infocentro savanorė Raimonda Jagminaitė.

Konferencijos darbotvarkėje - LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkės Terezos Sotnik, skyriaus rinkimų štabo vadovės Genovaitės Noreikienės, skyriaus finansininkės Aldonos Stanionienės, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkės Gražinos Sagulinienės, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių Olgos Urbonienės ir Jūratės Judickienės ataskaitos, LSDP Kėdainių skyriaus pirmininko rinkimai, pirmininko pavaduotojų, skyriaus Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijų tvirtinimas, delegatų į LSDP XXXV suvažiavimą rinkimas, siūlymai į LSDP tarybą, Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijas, naujų narių priėmimas.

LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkė Tereza Sotnik pateikė išsamią informaciją apie skyriaus tarybos veiklą per ataskaitinį laikotarpį, akcijų organizavimą ir kitą partinę veiklą. Pirmininkė pasidžiaugė, kad sutvarkyta ir perduota Lietuvos Valstybės naujajam archyvui LSDP Kėdainių skyriaus dokumentacija už 2015 ir 2016 metus. Pranešėja paragino bičiulius daugiau dėmesio skirti nario mokesčio mokėjimui, naujų narių pritraukimui į partijos gretas, socialdemokratinių vertybių propagavimui ir sklaidai, įtraukiant visus bičiulius (nepriklausomai nuo statuso ir užimamų pareigų) į aktyvią veiklą. Pirmininkė informavo konferencijos dalyvius, kokius darbus LSDP Kėdainių skyrius turi atlikti artimiausiu metu

Už aktyvią veiklą pirmininkė padėkojo partijos bičiuliams, kurie, negailėdami savo laiko ir jėgų,  populiarino socialdemokratines idėjas Kėdainiuose. Ataskaitą įdomiai papildė skaidrės su nuotraukomis iš Kėdainių  skyriaus socialdemokratų veiklos.

Pirmininkės pavaduotoja, rinkimų štabo vadovė Genovaitė Noreikienė atsiskaitė už  LSDP Kėdainių skyriaus rinkimų štabo vadovės veiklą. Rinkimų štabo vadovė  sakė, kad rinkimų rezultatams Kėdainiuose įtakos turėjo neigiamas socialdemokratų vyriausybės ir LSDP veiklos vertinimas Lietuvoje, nes partijos vadovybė ir partijos strategai laiku nepajuto, kai daugelis mūsų rėmėjų ėmė svyruoti, abejoti, dairytis į šonus „kažko naujo”, kad nebuvo sugalvota, kaip tuos rinkėjus sulaikyti ir mobilizuoti, o kadencijos pabaigoje, daliai savo rėmėjų nebeatrodėme darnia, nuoseklia, socialdemokratiškomis vertybėmis besivadovaujančia ir tas vertybes įgyvendinančia komanda. Kalbėjusioji padėkojo visiems bičiuliams, kurie talkino kandidatams į LR Seimo narius, dirbo kitą agitacinį darbą.

Savo veiklos ataskaitą Kėdainių rajono savivaldybės taryboje pateikė Kėdainių rajono mero pavaduotoja, Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkė Olga Urbonienė, kuri konferencijos dalyviams papasakojo, ką rajono taryboje nuveikė kaip tarybos narė, komiteto pirmininkė ir kaip mero pavaduotoja.

Ataskaitą pateikė ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto  pirmininko pavaduotoja Jūratė Judickienė.

LSDP Kėdainių skyriaus Garbės pirmininkė Danutė Vitauskienė, kalbėjo apie LSDP Kėdainių skyriaus veiklą, apie partijos narių nario mokesčio mokėjimą.

Balsuojant skyriaus veikla įvertinta gerai, pritarta komisijų ataskaitoms.

Slapto balsavimo metu iš dviejų kandidačių (Terezos Sotnik ir Olgos Urbonienės) į LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkes išrinkta Tereza Sotnik.

Patvirtinta LSDP Kėdainių skyriaus taryba, skyriaus pirmininko teikimu išrinkti ir patvirtinti pavaduotojai (Adomaitienė Lina, Baltrūnienė Skaidrė, Bičiūnas Tomas, Noreikienė Genovaitė, Urbonienė Olga), patvirtintos skyriaus Finansų, Etikos ir procedūrų komisijos, išrinkti delegatai į LSDP XXXV suvažiavimą. Pasiūlytos kandidatūros į LSDP tarybą, LSDP Finansų, Etikos ir procedūrų komisijas.

LSDP Kėdainių skyriaus narių gretos pasipildė 2 naujais nariais.

Vėliau vyko neformalus bendravimas prie arbatos  puodelio.

LSDP Kėdainių skyriaus informaciją parengė Genovaitė Noreikienė

Socialdemokratai už priemones smurtui prieš vaikus pažaboti, bet ne už jų centralizavimą

Keturmečio Matuko žūtis išjudino jau seniai brendusį smurto prieš vaikus problemos sprendimą Lietuvoje. Socialdemokratai jau nuo 2013 m. teikė siūlymus kaip tobulinti vaiko apsaugos nuo smurto sistemą, tačiau ligi šiol sulaukdavo nemenko pasipriešinimo. „Įstatymų pataisos draudžiančios bet kokį smurtą prieš vaikus ir įgalinančios greičiau izoliuoti vaiką nuo smurtaujančių suaugusiųjų jau parengtos prieš kelerius metus. Tuomet buvau sulaukusi ne tik politikų bei dalies visuomenės pasipriešinimo, bet netgi buvau kaltinama, kad noriu legalizuoti vaikų atėmimą iš šeimų ir išvežimą į užsienį, kad noriu pritaikyti Norvegijos modelį Lietuvoje. Deja, turėjo įvykti visus sukrečianti nelaimė ir tik vaiko gyvybės kaina daug kas atsipeikėjo - analogiškos pataisos Seime siūlomos ir svarstomos dabar,” - sako Seimo narė, socialdemokratė Rimantė Šalaševičiūtė. Socialdemokratai ir per praeitą balsavimą Seime balsavo, kad būtų priimtos įstatymų pataisos, numatančios smurtavimo apibrėžimus bei griežtinančios smurtautojų prieš vaikus bausmes. Po to, kai buvo mirtinai sumuštas vaikas Kėdainiuose, pasigirdo įvairūs politikų bei institucijų siūlymai, vėl centralizuoti vaikų teisių apsaugos sistemą. „Centralizavimo buvo atisakyta 2003 metais, nes tai tikrai nėra panacėja, o siūlymas dėl siūlymo. Vaiko teisių apsaugos skyrių kontrolę vertėtų pavesti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Klausimas, ar pakanka resursų - vaiko teisių apsaugos skyrių ir socialinių darbuotojų, psichologų? Ar pakankama jų kompetencija ir požiūris? Pagaliau, ar pakankamas pačios visuomenės, artimųjų, kaimynų, giminių pačios šeimos požiūris į vykstantį ar galimą smurtą prieš vaikus,” - klausimus kelia R. Šalaševičiūtė. „Vaikas nėra ir negali būti suaugusiųjų nuosavybė, net ir tėvų. Visuomenėje pirmiausia turi keistis šis požiūris, tuomet galbūt baigsis bausmės vaikams. Kokius gi nusikaltimus šeimoje jie daro?” - teigia socialdemokratas Julius Sabatauskas. Socialdemokratai balsuoja už ir ragina palaikyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas, kurios leistų vaikams augti ir jaustis saugiai.

Anykščių-Panevėžio apygardoje vyksiančiuose rinkimuose į Seimą kandidatuos socialdemokratė Auksė Kontrimienė

Panevėžio rajono ir Anykščių LSDP skyriai kandidate į atsilaisvinusią Seimo nario vietą iškėlė Auksę Kontrimienę. „Skyrių pasitikėjimas ir sprendimas suprantamas, nes man teko gerai pažinti šį kraštą, sutikti daug žmonių, bendrauti, išgirsti jų problemas per praėjusią rinkimų kampaniją. Nereikės ir anykštėnams naujai pristatinėti savo biografijos, daug laiko skyriau bendravimui su jais. Tai mielas man kraštas, džiaugiuosi palaikydama ryšius su jo žmonėmis,” - sako socialdemokratė A. Kontrimienė. Auksė Kontrimienė Anykščių-Panevėžio apygardoje kandidatavo 2016 metų rinkimų į Seimą metu. Šiuo metu A. Kontrimienė dirba Teisingumo ministrės patarėja. A. Kontrimienės kandidatūrai pritarė LSDP valdyba.

A. Butkevičius pasveikino kandidatu į Vokietijos kanclerius iškeltą M. Šulcą

Vokietijos socialdemokratų partijai savo kandidatu į valstybės kanclerius paskelbus buvusį Europos Parlamento vadovą Martiną Šulcą (Martin Schulz), LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius partijos vardu pasveikino kolegą Vokietijos socialdemokratų kandidatą. „Dėl savo žinių, patirties, diplomatinių savybių bei stiprios valios esate puikus lyderis, kuris gali atverti naują istorijos puslapį kiek Partijos, tiek ir Vokietijos istorijoje,” - sveikinime teigė A. Butkevičius linkėdamas sėkmės šiais metais vyksiančiuose rinkimuose Vokietijoje. Per Vokietijos valstybės kanclerio rinkimus Martinas Šulcas mes iššūkį populiariajai Angelai Merkel. Abu kandidatai, pagal paskutines apklausas, turi vienodą visuomenės palaikymą. M. Šulco kandidatūra taip pat yra iškelta į Vokietijos socialdemokratų partijos primininkus.

LR Seimo nario Juliaus Sabatausko kreipimasis į partijos bičiulius

LR Seimo nario Juliaus Sabatausko kreipimasis į partijos bičiulius Visoje Lietuvoje, girdėdamas bičiulių raginimus kandidatuoti į LSDP pirmininkus, priimu šį iššūkį. Jei buvau amžiumi netinkamas Teisingumo ministerio portfeliui, manau, būsiu pats tas LSDP partijai - seniausiai Lietuvoje, įtvirtinusiai giliausius demokratijos bei valstybingumo imperatyvus mūsų šalyje ir visuomenėje. Šiandien ne tik Lietuvai, bet visam Senąjam žemynui reikia gyvybingos ir tikros socialdemokratijos. Socialdemokratijos - politinio spektro kairėje! Nes demokratiją vis dažniau ištinka populistinė epilepsija, nes globalizacija ir neoliberalizmas pasaulio visuomenę vėl padalino į klases, nes humanizmas kapituliavo prieš vartotojišką cinizmą. Nes teisinė gerovės valstybė buvo nusavinta ir privatizuota galia disponuojančios mažumos. Iš praeities, bet ne iš A. Brazausko, kaip buvo iki šiol, bet iš Stepono Kairio socialdemokratijos mes stiprybę turime semti šiandien. Nes mūsų mintyse ir darbuose turi skambėti ne „ekonomikos konkurencingumas ir investicijų pritraukimas”, o XXI - ojo amžaiaus „Tau, Lietuva”. Ir tai skambės, o Lietuva klestės, jei LSDP kairės. Tad leiskite pristatyti savo žvilgsnį į partiją, kuri tokia svarbi Lietuvos žmonėms… buvo… bet dar bus. Tiesa, šiek tiek keistai, šiek tiek gal filosofiškai, šiek tiek kitaip, bet taip, kaip ją mato mūsų eiliniai bičiuliai ir rinkėjai. Vaizdą susidaryti padėjo begalės nuoširdžių pokalbių. Auksinis LSDP apakimas:

 1. Mes - fariziejai. Aukštieji partijos pareigūnai viską žino geriau ir niekuomet neklysta. Partijos nariai ir rinkėjai yra mokomi kaip gyventi, ką (ne)kalbėti, kokius interesus ir poreikius turėti; jų neklausiama ir ne(iš)klausoma. Pasekmė - mes juos mokėme kaip gyventi, jie pasakė mums kur eiti.
 2. Mes - atitrūkę. Mes gyvename kitame pasaulyje, o gal debesyje - giriamės makroekonominiais ir finansiniais valstybės rodikliais, šokame investicijų viliotinius, didžiuojamės savo rinkėjams primetę neoliberalų darbo kodeksą. Bet ką sakė mūsų buvęs rinkėjas alytiškis pensininkas Juozas, kai gyrėmės, jog įvedus eurą kainos nepadidėjo? Ką sakė buvusi mūsų rinkėja bibliotekininkė Rita iš Svėdasų, kai raginome kartu džiaugtis jog Lietuvos BVP paaugo? O girdėjote kaip mus gyrė mūsų buvęs rinkėjas mokytojų profsąjungos narys Andrius dėl mūsų pastangomis priimto darbo kodekso, ypač kai mes demaskavome, kad visos kritikos šaltinis - Kremliuje? Gaila, kad jie buvo mandagūs ir atsakė tik balsuodami.
 3. Mes - pasimetę. Mes demonstravome savo tuštybę, puikybę, aroganciją, mes nemokėjome pripažinti klydę, ką jau kalbėti apie atsiprašymą. Mes tiesiog įtakingų kabineto skersvėjų buvome nublokšti į purviną dešinę. Nes praradome savo stuburą ir tapatybę. Anksčiau žinojome, kas yra socialdemokratija ir demokratinis socializmas. Žinojome, jog laimėsime, nes mūsų ideologija teisinga. Bet pramiegojome paskutinio XX amžiaus dešimtmečio socialdemokratijos krizę. Žinome ką reiškia būti socialdemokratu industrinėje visuomenėje ir suprantame, kad dabar ankstesni receptai jau netinka. Jei paklausime mūsų partiečio iš Ūkio ministerijos, kas yra XXI amžiaus socialdemokratija, - jis atsakys - kažką apie apie startapus, europinius fondus ir investicijų pritraukimą, gal optimizacijas, mokesčių ir biurokratinę naštą verslui? Gerai, gal dar paminės, kad socialdemokratai kažkada gynė dirbančiuosius. Bet nė žodžio apie reformizmą, nė žodžio apie šiuo metu vykstančias diskusijas dėl nelygybės ar bazinių pajamų užtikrinimo. Kiek mūsų dalyvavo rašant partijos rinkimų programą? Kiek mūsų yra skaitę pačią partijos programą? Mūsų socialdemkratija - tai karjeros darymas ir daugeliui yra atsakymas. Apmaudu, kad tas kas nešoks pagal šefo dūdelę, nenoriu cituoti, bet, patys žinot, pabaigą.
 4. Mes - palikti. Pripažinkime, - partijos tapatybės krizę stebime jau nuo 2000-ųjų. Tik tada, ir 2004 mus gelbėjo nacionalinio lyderio - Algirdo Brazausko charizma. 2008 negelbėjo niekas, o 2012 į valdžią atvedė konservatorių naktinės reformos ir Darbo partijos krizė. 2016 ir dabar neturime ką pasiūlyti savo (buvusiam) rinkėjui. Ir jei patys nesusivoksime, kas esame ir kas svarbu alytiškiui pensininkui Juozui, bibliotekininkei Ritai iš Svėdasų, bedarbiui Dariui iš Ruklos, mokytojų profsąjungos nariui Andriui 2019 ir 2020 mūsų ir elektorato skyrybos bus galutinai įvykęs faktas.
 5. Mes - valdžiažmogiai. Buvimas valdžioje nėra blogas pats savaime, bet būti valdžioje reikia tada, kai žinai, ką (teisingo) ir kodėl būtina padaryti. Ne vienpartinėje ar dvipartinėje sistemoje reikia turėti aiškią, ir partijos nariams, ir rinkėjams suvokiamą tapatybę, ideologiją, programą ir valdžioje dalyvauti tik tada, ir tik tam, kad savo aiškias programines nuostatas ir politikos tikslus įgyvendinti. O gal ir toliau inovatyviai startapinę optimizuotai konkurencingą ir verslią socialdemokratiją kursime ūkio ministerijoje?
 6. Priešas - mumyse. Atsakykime, tikri ar įsivaizduojami tie LSDP priešai, kurie nekenčia socialdemokratijos ir organizuotai vykdė kampaniją, kad tik diskredituotų LSDP lyderius, kad tik išstumtų LSDP iš valdžios, kad tik išplautų LSDP tapatybę? O gal esame viską pasidarę patys? Savo atotrūkiu nuo partijos narių, nuo rinkėjų, nuo vertybių, nes nebe socializmas, mielieji?

Ką daryti?

 1. Klauskime ir išgirskime. Į diskusijas, kuriose privalome išgirsti ką sako ir ko nori turime įtraukti ne tik partijos narius, bet ir savo elektoratą, nevyriausybininkus, profesines sąjungas. Ir tai turi būti daroma nuolat. Programinės ir ypač rinkiminės-programinės nuostatos turi būti ne nuleistos iš viršaus, bet aptartos, suvoktos ir priimtos partijos narių, svarbios ir artimos mūsų rinkėjams. Ir šis procesas turi būti nuoseklus, o ne vienkartinis. Galų gale, manau, visos svarbiausios (rinkiminės) programinės nuostatos turi būti priimtos tik atskirai dėl jų balsuojant partiniuose plebiscituose/referendumuose.
 2. Būkime savimi. Būkime socialdemokratais. Jei mes patys neatsakysime, ką reiškia būti socialdemokratu, mūsų laukia liūdnas likimas. Diskusijose dėl ideologijos ateities gal dalyvaus ne visi partiečiai, bet kiekvienas (potencialus) partijos lyderis, - privalo. O kiekvienas partijos narys privalo žinoti ko mes siekiame ir kodėl. Laikas atgaivinti socialdemokratinio švietimo programas, bent jau partijos viduje.
 3. Nebijokime. Nebijokime būti socialdemokratais. Parenkime, tarpusavy ir su rinkėjais aptarkime ir paskelbkime socialdemokratinė Vyriausybės programą. Ir nebijokime jos griežtai laikytis. Ir siūlyti būtent socialdemokratinius sprendimus, ir dėl jų kovoti, - nes būtent jie yra teisingi. Priešingu atveju būsime tik valstiečių valdžiažmoginiu priedėliu. Aš pats manau, kad mums net ir būnant valdančiojoje koalicijoje būtina suformuoti ir šešėlinę Vyriausybę, kurios pagrindinės funkcijos būtų bandymas įvairiausiomis priemonėmis populiarinti ir įgyvendinti socialdemokratines nuostatas atskiruose sektoriuose rekrutuoti ir panaudoti socialdemokratus specialistus atskirose srityse. Taip pat manau, kad šešėliniai ministrai turėtų būti išrinkti visuotiniuose partiniuose rinkimuose. Gal bent taip būsiu ne per senas.
 4. Būkime atviri. Ne tik į programinių klausimų aptarimą, bet ir į lyderių parinkimą (nuomonės apie juos išreiškimą) turime įtraukti ir mūsų rinkėjus. Esu įsitikinęs, - partinis renginys tik išskirtiniu atveju gali būti uždaras. Ir nebijokime žiniasklaidos. Nes didžiausias destrukcijos ir pagundų demonas  - mūsų viduje.
 5. Ruoškimės. Turime 2 metus perkrovimui ir LSDP kokybiniam atsinaujinimui. Kitaip mūsų laukia brolių lenkų ir brolių latvių partijų likimas.

Tikiu, kad nuveiksime daug ir pakilsime, jei pasitikėsime ir vadovausimės socialdemokratine etika, o Lietuvai, vienai iš Šiaurės šalių, galėsime įrodyti, kad „žmogus laimingas tik socialistinėje, o t. y. demokratinėje ir solidarioje aplinkoje”. Tikra socialdemokratija - „Tau, Lietuva” ! Julius Sabatauskas, socialdemokratas

J. Olekas: Lietuvos saugumas priklauso ir nuo mūsų pačių, ne tik nuo NATO

Naujai išrinkto Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trampo  klausimas, kodėl mes turime ateiti Jums padėti, jeigu Jūs patys nesiruošiate gintis, yra pagrįstas. D. Trampo požiūriu, visos NATO valstybės narės pačios turi rūpintis savo saugumu, užtikrindamos pakankamą savo gynybos finansavimą. Tai galioja ir Lietuvai. Jei mes esame pasiruošę ginti ir apsiginti, tuomet ir sąjungininkų palankus požiūris į mus ir pagalba yra užtikrinta.

Tai sausio 18 d. spaudos konferencijoje „Ar būsime saugūs po JAV prezidento D. Trampo inauguracijos?“ pabrėžė Seimo LSDP frakcijos seniūnės pavaduotojas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, buvęs krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, kuris yra ir Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininko pavaduotojas.

Sausio 19–25 dienomis jis dalyvaus NATO Parlamentinės Asamblėjos Gynybos ir saugumo komiteto posėdyje Vašingtone bei turės galimybę stebėti išrinkto JAV prezidento D. Trampo inauguraciją ir dalyvauti nacionalinių parlamentų nariams skirtoje diskusijoje „JAV gynybos politika D. Trampo eroje“.

Buvęs krašto apsaugos ministras akcentavo, kad Lietuvos saugumas priklauso nuo mūsų pačių ne tik karine prasme. Anot jo, grėsmės Lietuvos saugumui yra pakankamai realios, ir ne tik karinės, ir mūsų visuomenė turi būti pasiruošusi, suprasdama, kas yra ir hibridinės, informacinės ar kibernetinės grėsmės.

“Tačiau ne ką mažiau svarbus yra mūsų, tiek valdžios, tiek visuomenės, nusiteikimas ir pasiryžimas”, - tvirtina J. Olekas. Jis prisiminė 1940 metų Rusijos invaziją į Lietuvą, kai tuometinė autokratinė dešiniųjų valdžia neturėjo jokios politinės valios gintis ginklu, nors kariuomenė buvo pakankamai didelė.

Socialdemokratų politikas taip pat apgailestavo, kad 2008-2012 metais valdžioje buvę konservatoriai-liberalai buvo sumažinę krašto apsaugos finansavimą iki mažiau nei 1 proc. bendrojo nacionalinio produkto (BVP). LSDP vadovaujama vyriausybė per 2012-2016 metus Lietuvos gynybos biudžetą sugebėjo padidinti nuo 0,78 proc. 2012 metais iki 1,8 proc. 2017 metais. Kitais metais krašto apsaugos finansavimas turėtų atitikti 2 proc. BVP NATO reikalavimą.

J. Olekas palaiko mišrios Lietuvos kariuomenės, sudarytos iš profesionalų ir savanorių šauktinių, kokia ji yra dabar, idėją. Tačiau iš 28 NATO valstybių narių, kurios visos yra turėjusios visuotinio šaukimo kariuomenes, 22 perėjo prie profesionalios. Lietuva buvo vienintelė, kuri grįžo prie šauktinių kariuomenės. Jo įsitikinimu, pagal turimus ir planuojamus finansinius resursus, siekiant, kad būtų užtikrinta tinkama kariuomenės komplektacija, infrastruktūra, karių gyvenimo sąlygos, motyvacija ir kt., reikia remti savanoriškas piliečių iniciatyvas, toliau skatinant savanorius ateiti į kariuomenę, stiprinant pilietinį ir patriotinį jaunimo ugdymą mokyklose ir aukštosiose mokyklose, laisvanoriškas įvairaus amžiaus karinio pasirengimo galimybes per Šaulių sąjungą ir pan.

“Man būnant krašto apsaugos ministru, Jaunųjų šaulių vasaros stovyklų finansavimas patrigubėjo, ir pernai jose dalyvavo virš 5 tūkst. vaikų nuo 11 metų amžiaus, kai valdant konservatoriams-liberalams jų būdavo apie tūkstantį”, - sakė J. Olekas.

Sausio 17 d. Seimas absoliučiu sutarimu priėmė Nacionalinę saugumo strategiją. Taip pat planuojama atnaujinti parlamentinių partijų susitarimą dėl Lietuvos krašto apsaugos finansavimo didinimo, kaip patvirtinta 2004 metais pasirašytame susitarime dėl Lietuvos užsienio, saugumo ir gynybos politikos.

Socialdemokratų Vyriausybės parengta Nacionalinio saugumo strategija patvirtinta Seime

Seime po svarstymo ir pakoregavimų patvirtinta Nacionalinio saugumo strategija, kurią parengė socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus vadovaujama Vyriausybė. „Nacionalinio saugumo strategija turėjo būti atnaujinta įvertinant besikeičiančią šalies saugumo situaciją ir atitinkamai peržiūrint nacionalinio saugumo politiką,” - sako socialdemokratas Algirdas Butkevičius. Jo, kaip Ministro Pirmininko, 2015 m. gruodžio 7 d. potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė, kuriai buvo paskirtas vadovauti krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Socialdemokratų iniciatyva buvo parengtas Nacionalinės saugumo strategijos projektas, kuriame buvo atnaujintos nacionalinio saugumo prielaidos ir interesai, įvertintas rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių sąrašas, atnaujinti ir patikslinti nacionalinio saugumo politikos įgyvendinimo prioritetai ir uždaviniai, nurodyti sprendimai, priimti reaguojant į pasikeitusią valstybės saugumo situaciją, pokyčiai viešojo, energetinio, ekonominio, informacinio ir kibernetinio saugumo, dvišalio bendradarbiavimo ir kitose srityse. Atsižvelgiant į kintantį grėsmių pobūdį, buvo atsisakyta nuostatų, neturinčių tiesioginės įtakos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui. „Atnaujindami saugumo strategiją žiūrėjome, kad būtų atitinkamai reaguojama ne tik į tiesiogines karo grėsmes, bet, kas yra aktualu ir svarbu, į informacines, kibernetines grėsmes. Dar svarbūs akcentai  - strategijoje numatyta glaudi sąveika su mūsų sąjungininkais bei pilietinio patriotinio jaunimo ugdymo svarba,” - sako atnaujintos Nacionalinio saugumo strategijos rengimo grupei vadovavęs socialdemokratas Juozas Olekas. Seimo priimtos Nacionalinio saugumo strategijos nuostatos leidžia tinkamai ir visapusiškai stiprinti šalies saugumą, prisitaikant prie pasikeitusių aplinkos sąlygų.

LSDP tarybos posėdyje patvirtinta partijos pirmininko tiesioginių rinkimų tvarka

Gruodžio 17 d., šeštadienį, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje  patvirtinta tiesioginių LSDP pirmininko rinkimų tvarka. Rinkimus laimi tas kandidatas, kuris surenka daugiausiai balsų, bet ne mažiau nei trečdalį balsavusiųjų rinkimuose; kitu atveju vyktų antrasis rinkimų turas. Nuo kitų metų didžiausios Lietuvoje partijos pirmininkas bus renkamas tiesiogiai, slaptu balsavimu, visuotiniuose partijos narių rinkimuose, siekiant partijos atsinaujinimo, stiprinant vidinę demokratiją ir konkurenciją, skatinant naujų lyderių iškilimą ir  įtvirtinant LSDP pozicijas Lietuvos politinėje arenoje. Naujasis partijos pirmininkas turėtų paaiškėti per pavasarį vyksiantį XXXV-ąjį LSDP suvažiavimą.  Šiuo metu LSDP pirmininkas yra buvęs Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius.

Socialdemokratai tradiciškai stipendijomis parėmė studentus iš daugiavaikių šeimų

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos, Europos Parlamento ir LSDP Tarybos nariai LSDP Tarybos posėdyje gruodžio 17 d. įteikė vienkartines stipendijas studentams iš skirtingų Lietuvos regionų. Socialdemokratai tradiciškai parėmė ir paskatino ypač gerai besimokančius Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus iš daugiavaikių šeimų. Po vardinių stipendijų teikimo studentai jaunimo problemas aptarė su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo atstovais. Kasmet socialdemokratų organizuojamos kalėdinės Gerumo akcijos „Šilumos ir ramybės visiems!” tikslas - finansiškai paremti talentingus universitetų studentus, motyvuoti ir paskatinti juos siekti dar aukštesnių rezultatų. Šios iniciatyvos pradininkė - Seimo narė Milda Petrauskienė, kuri dar 1998-1999 m. pradėjo finansiškai ir kitaip remti bei rūpintis savarankišką gyvenimą pradėjusiais besimokančiais jaunais žmonėmis iš vaikų namų. Ji iki šiol palaiko ryšį su jais. Vėliau ši paramos akcija kasmet plėtėsi, į ją įsitraukdavo vis daugiau socialdemokratų bičiulių, kurie nuspręsdavo finansiškai paremti studentus iš visų Lietuvos regionų. Nuo 2010 m. LSDP nariai iš viso įteikė daugiau nei pusę tūkstančio stipendijų studentams iš daugiavaikių šeimų visoje Lietuvoje.

Seimas pasiekė didžiulį proveržį perkeliant ES direktyvas

2012 - 2016 m. kadencijos Seimui per paskutinę rudens sesiją pavyko pasiekti didžiulį proveržį, perkeliant Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę. Per šią rudens sesiją pasiekti patys geriausi šios Seimo kadencijos ir vieni iš geriausių visų Seimo kadencijų rezultatai: iš 42 į Seimo rudens sesijos darbotvarkę įtrauktų įstatymų projektų, perkeliančių ES direktyvas, buvo priimta 30, t.y. apie 72 proc. Seimo Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto (ERK) pirmininkas Gediminas Kirkilas pabrėžia, kad kai kurie iš šį rudenį Seime priimtų įstatymų Lietuvai yra ypač svarbūs, nes jie yra susiję su prieš Lietuvą pradėtomis ES teisės pažeidimo procedūromis ar Europos Komisijos pateiktais paklausimais. „Šiuo atžvilgiu, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministro Juro Poželos inicijuotas liberalus ir modernus Pagalbinio apvaisinimo įstatymas tapo labai svarbus moraliniu požiūriu ir atvertomis realiomis galimybėmis Lietuvos šeimoms, negalinčioms susilaukti vaikų be medicinos pagalbos, o taip pat - tenkinant atitikties ES teisei reikalavimus”, - teigia G. Kirkilas. Pasak ERK pirmininko, „Europos Komisija dar 2014 metais buvo pradėjusi prieš Lietuvą pažeidimo procedūrą dėl niekaip nepriimamo pagalbinį apvaisinimą reglamentuojančio įstatymo, įtvirtinančio ES taisykles dėl su lytinėmis ląstelėmis susijusių medicininių procedūrų kokybės ir saugumo standartų. Galima taip pat paminėti ir tą patį Darbo kodeksą ar Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą, kurį įgyvendindama Lietuva iki 2020 metų energijos vartojimą turės sumažinti 20 proc.”. G. Kirkilas tikisi, kad naujasis Seimas išlaikys tinkamą ES teisės aktų į Lietuvos nacionalinę teisę perkėlimo tempus ir kokybę, kuri geriausiai atitiktų gyventojų lūkesčius ir interesus.

Socialdemokratai pasirašė koalicijos sutartį su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Lietuvos socialdemokratų partija šiandien sutartimi ir koalicijos partijų vadovų parašais patvirtino sudaranti naują valdančią koaliciją su Lietuvos  valstiečių ir žaliųjų sąjunga. „Socialdemokratai gerbdami rinkėjų valią ir siekdami toliau kurti socialiai teisingą, visais požiūriais stabilią ir konkurencingą valstybę susitarė dirbti kartu su rinkimų laimėtojais - Valstiečių ir žaliųjų sąjunga,” - sako socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius kartu su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Ramūnu Karbauskiu pasirašę koalicijos sutartį. Naujos valdančiosios koalicijos sutartyje numatyta, kad koalicijos partneriai suderino programines nuostatas ir jas apibendrino Vyriausybės programos projekte. Taip pat koalicijos partneriai susitaria kartu sudaryti koalicinę vyriausybę. Socialdemokratai akcentuoja ir tai įtvirtino koalicijos sutartyje, kad dėl kai kurių klausimų, susijusių su vertybinėmis nuostatomis - asmenvardžių rašymo, šeimos apibrėžimo įtvirtinimo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, partnerystės įteisinimo, žmogaus gyvybės nuo prasidėjimo momento apsaugos - koalicijos partneriai apsispręs savarankiškai. Sutartyje taip pat numatyta, kad koalicijos darbui koordinuoti partneriai suformuos Konsultacinę tarybą, į kurią paskirs po keturis atstovus.

LSDP taryba priėmė partijos ateičiai svarbius sprendimus

Lapkričio 4 d., penktadienį, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba posėdyje įvertino Seimo rinkimų rezultatus ir priėmė partijos ateičiai svarbius sprendimus. Nuspręsta sudaryti LSDP koaliciją su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) bei įpareigoti LSDP derybinę grupę, kuriai priklauso LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius, jo vicepirmininkai - Algirdas Sysas, Julius Sabatauskas ir Gintautas Paluckas, Seimo LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė ir frakcijos narys Andrius Palionis, toliau vesti derybas su LVŽS dėl programinių nuostatų, Vyriausybės programos ir galimų valstybės valdymo sričių, taip pat įpareigoti partijos Prezidiumą LSDP pirmininko teikimu aptarti partijos narių kandidatūras į Vyriausybės, Seimo bei kitų politinio pasitikėjimo tarnautojų pareigas. Tarybos nutarimu, LSDP XXXV suvažiavimas vyks 2017 m. gegužės 6 d. Partijos taryba taip pat nusprendė dėl visuotinių LSDP pirmininko rinkimų. Tokių pirmųjų partijos istorijoje rezultatai paaiškėtų būtent per jubiliejinį LSDP suvažiavimą kitų metų pavasarį. Taip pat LSDP taryba, vadovaudamasi LSDP statuto 37 str. patvirtino, kad partijos pirmininkas bus renkamas tiesiogiai, slaptu balsavimu visuotiniuose partijos pirmininko rinkimuose. Patvirtinus rinkimų tvarką, teisę kelti kandidatus turėtų skyrių susirinkimai (konferencijos). LSDP tarybos posėdžio metu partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius prabilo apie atsistatydinimą iš LSDP pirmininko pareigų ir derybinės grupės dėl koalicijos. Tarybos nariai balsavo dėl A. Butkevičiaus atsistatydinimo ir beveik vienbalsiai išreiškė pasitikėjimą pirmininku. “Prieš” balsavo tik vienas socialdemokratų tarybos narys. A. Butkevičius socialdemokratų pirmininko pareigas eis iki LSDP suvažiavimo - 2017 m. gegužės 6 d.

Socialdemokratai įregistravo PVM lengvatą šildymui

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija įregistravo pataisą dėl 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatos šildymui pratęsimo. Socialdemokratų siūlymu, PVM lengvata galiotų šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam arba šaltam vandeniui, karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. „Nors Lietuvoje sparčiai vyksta daugiabučių namų renovacija, tačiau ji dar nebaigta ir didelė dalis gyventojų išleidžia nemažą dalį savo pajamų būtiniausioms komunalinėms paslaugoms apmokėti. PVM lengvatos pratęsimas sumažintų šią naštą. Be to, daugumai Lietuvos gyventojų šilumos energija tiekiama centralizuotai, todėl daugiausiai nukentėtų daugiabučių namų gyventojai, gaunantys mažas arba vidutines pajamas”, - sako įstatymo projekto iniciatorė ir rengėja socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė. Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta lengvata nustoja galioti 2016 metų gruodžio 31 d. Socialdemokratų siūlymu PVM lengvata galiotų iki 2017 metų birželio 1 dienos.

Dėl Jūsų balso kovoja 21 socialdemokratas - palaikykime juos!

Mieli Lietuvos žmonės, piliečiai, Noriu Jums padėkoti, kad atėjote ir išreiškėte pasitikėjimą Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Deja, rezultatai pirmajame rinkimų ture mums nebuvo palankūs - atsirado reali grėsmė, kad bent ketveriems metams į valdžią sugrįš dešinosios politinės jėgos, kurios praėjusiame valdymo etape į socialinę ir ekonominę politiką nusivalė kojas. Tačiau galimybę daug ką pakeisti dar turime. Spalio 23 dieną ir vėl eisime prie balsadėžių bei rinksime savo atstovus vienmandatėse rinkimų apygardose. Dėl Jūsų balso dar kovoja 21 socialdemokratas - palaikykime juos! Turime suprasti, kad šie rinkimai lemia tolesnę Lietuvos politinę raidą ir mūsų visų gyvenimus, todėl LSDP rinkėjų aktyvumas yra nepaprastai svarbus. Žinoma, galiu suprasti ir tuos rinkėjus, kurie šiemet už mus nebalsavo. Po krizės sukelto nuosmukio žmonės tikėjosi greitesnių gerovės permainų. Tačiau LSDP laikosi nuomonės, kad valstybės ir žmonių gerovę galima sukurti tik atsakingu darbu. Juk į priekį veda ne prieš rinkimus duoti populistiniai pažadai, o nuoseklūs darbai. Tad kviečiu Jus ateiti į rinkimus ir neleisti nuspręsti už kitus. Ateikite kartu su savo šeimos nariais, paraginkite balsuoti draugus ir kaimynus. Ir vienas rinkėjo balsas gali nulemti Jūsų palaikomo kandidato ar politinės jėgos pergalę. Tik nuo mūsų visų priklauso, kokie žmonės gaus teisę priimti mums ir valstybei svarbius sprendimus. Iki pasimatymo spalio 23 dieną! Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius

Liberalai stabdo Darbo kodekso pataisų priėmimą

Liberalų sąjūdis ir dalis konservatorių partijos narių stabdo Darbo kodekso pataisų svarstymą Seime. Šiandien Seimo narių svarstymui buvo pateiktos DK pataisos, turinčios pagerinti darbuotojų sąlygas. Pataisose siūloma pripažinti darbuotoją silpnesniąja puse, padidinti išeitines išmokas socialiai jautrioms grupėms, pratęsti įspėjimo dėl atleidimo iš darbo terminus, tėvams vieniems auginantiems vaikus, bei neįgaliems asmenims prailginti atostogas ir panašios garantijos. Liberalų sąjūdžio frakcija iškart ėmė blokuoti šių pataisų svarstymą ir bandė išbraukti iš Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkės. Nepavykus visai išbraukti iš darbotvarkės liberalai ir 12 konservatorių pareikalavo pataisų svarstyme pertraukos. Tai rodo tik viena, kad jie nori trukdyti tokių pataisų priėmimą Seime, nors konservatoriai iki tol skelbėsi palaikantys Prezidentės veto ir jos viešus pareiškimus dėl Darbo kodekso taisymo darbuotojų naudai. Akivaizdu, kad ir liberalams, ir juos palaikantiems konservatoriams Darbo kodekso pataisos rūpi  tik kaip įrankis rinkimų agitacijoje, o ne kaip darbuotojų ir darbdavių santykių ir sąlygų nustatymas ir atnaujinimas. „Seimui pateiktos svarstyti pataisos buvo aptartos su socialiniais partneriais. Tuo tarpu liberalai su konservatoriai akivaizdžiai bando jų priėmimą nukelti po rinkimų, kad galėtų tai kaip argumentą panaudoti dar besitęsiančioje rinkimų kampanijoje,” - sako socialdemokratų pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas.

Konservatorių permainos - TS-LKD deleguotas rinkimų komisijos pirmininkas sulaikytas dėl kyšio

Specialiųjų tyrimų tarnyba informavo sulaikiusi kyšininkavimu įtariamą Liną Lobeckį Jis yra konservatorių deleguotas Karoliniškių apygardos L. Asanavičiūtės apylinkės komisijos pirmininkas Seimo rinkimuose. Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų narį L. Lobeckį pareigūnai sulaikė galimame nusikaltime kaip bankroto administratorių. Iš bankrutuojančios įmonės buvusio direktoriaus konservatorius reikalavo 15 tūkst. eurų kyšio už teisminio proceso sustabdymą ir dalį reikalauto kyšio priėmė. Įmonės „Verslo administravimo ir teisės paslaugų biuras” vadovas L. Lobeckis taip pat dirbo rinkimų komisijose per 2014 metų prezidento ir Europos Parlamento rinkimus. Ar tokį skaidrumą ir permainas skelbia konservatoriai eidami į rinkimus išvien su liberalais? „Kol kas šias partijas vienijanti ypatybė - kyšių ėmimo skandalai. Ko vėliau galima tikėtis iš  buriamos koalicijos? Ir kaip galima pasitikėti tokiais konservatorių deleguojamais rinkimų komisijų pirmininkais ir nariais? Rinkimų rezultatais besidžiaugiantys dešinieji turi rimtai išsivalyti savo gretas norėdami nenuvilti už juos balsavusių rinkėjų, antraip labai greitai praras pasitikėjimą, kaip jau buvo nutikę po 2008 metų rinkimų,” - sako Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas.

Tarnybinės etikos ir Vyriausioji rinkimų komisijos aiškinsis, ką deklaracijose nuslėpė konservatoriai

Lietuvos socialdemokratų partija  kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK), taip pati ir į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK), prašydama ištirti ir įvertinti Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partijos lyderio Gabrielio Landsbergio bei Seimo narės Agnės Bilotaitės privačių interesų deklaracijas. Socialdemokratams kyla įtarimų, kad šie įtakingi konservatoriai ne tik pateikė tikrovės neatitinkančių faktų, bet ir nuslėpė ryšius su užsienio bei Lietuvos verslo įmonėmis, nedeklaravo sandorių. „Norėtumėme atkreipti institucijų dėmesį, kad konservatorių lyderiu vadinamas Gabrielius Landsbergis, priešingai nei nurodyta deklaracijoje, nebedirba Lietuvos respublikos Vyriausybės kanceliarijoje, taip pat nedeklaruoti jo ryšiai su užsienio bendrove „SIA EUREKA INTERNATIONAL” be to, nenurodyta eilė vertybinių popierių paradavimo sandorių. Tuo tarpu, Agnė Bilotaitė savo privačių interesų deklaraciją yra pateikusi tik (!) 2012 rugpjūčio 16 d. ir nuo tada nė karto jos neatnaujino”, - sako LSDP pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas, pažymėdamas, kad  šios Seimo narės deklaracija yra beveik „tuščia”. Pasak socialdemokrato, iš VRK pateiktų privačių interesų deklaracijų matyti, kad sandorių būta: 2015 balandžio mėn. 28 d buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis už daugiau nei 26 tūkst. eurų su UAB „Hidrostatyba”, tačiau nenurodoma, nei kas tai per sandoris, nei kas parduota, ir kodėl šis sandoris nedeklaruotas  VTEK. Socialdemokratai primena, kad privačių interesų deklaracijose reikalaujama  nurodyti ne tik sutuoktinio, bet ir sugyventinio, partnerio duomenys. „Akivaizdu, kad A. Bilotaitė turi pasiturintį gyvenimo partnerį, kurio privatūs interesai yra tiesiogiai susiję su Seimo narės A. Bilotaitės interesais. Keista, bet jos privačių interesų deklaracijoje apie jį net neužsimenama. Tad kyla natūralus klausimas, ką nuo savo rinkėjų ir Lietuvos žmonių bando nuslėpti A. Bilotaitė, - klausia G. Kirkilas. Socialdemokratai mato nemažai neatitikimų ir kitų TS-LKD narių deklaracijose. Dabar laukiama, kad VTEK ir VRK ištirtų ir įvertintų pranešime įvardintų politikų privačių interesų deklaracijas bei priimtų atitinkamus sprendimus.

Socialdemokratai: vyriausybės formavimą lemia rinkėjai, o ne apžvalgininkai ar Prezidentė

Viešojoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie tai, kokios partijos ir kieno vadovaujamos po rinkimų galėtų formuoti vyriausybę, demonstruoja nuomonę, neva, politinius procesus gali lemti Prezidentės norai bei apžvalgininkų, politologų ar sociologų nuomonės. Socialdemokratai nori priminti, kad demokratinėje šalyje vyriausybės sudėtis lemiama rinkėjų. Koks bus jų pasirinkimas, pagal tai Prezidentė gali siūlyti Seimui tvirtinti Ministrą Pirmininką. Seimas gali rinktis tvirtinti arba netvirtinti  Prezidentės siūlymą. Tuo tarpu žiniasklaidoje pasirodęs teiginys, kad „Algirdas Butkevičius yra sudeginęs tiltus su Prezidentūra” neatitinka realybės, nes Prezidentės ir Ministro Pirmininko susitikimai vyksta D. Grybauskaitės iniciatyva, ir jie vyko iki tol, kol A. Butkevičius buvo kviečiamas į Prezidentūrą.

Bus pagerbtas A. M. Brazausko gimtadienis

Rugsėjo 22-ąją,  pirmajam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Prezidentui, Nepriklausomybės Akto signatarui Algirdui Mykolui Brazauskui būtų sukakę 84-veri. Prieš šešis metus atsisveikinome su šia iškilia asmenybe, valstybės vadovu, žmogumi, kuris nuoširdžiai tarnavo Lietuvai, telkė, vienijo ir vedė šalį pažangos bei tobulėjimo keliu. Rugsėjo 22 d. (pirmadienį) 9.00 Antakalnio kapinėse partijos vadovybė pagerbs LR Prezidento A.M. Brazausko atminimą 84-ųjų gimimo metinių proga. Kviečiame dalyvauti.

TS-LKD desperacija: nori skaityti rinkimų programą - dalyvauk šmeižto akcijoje

TS-LKD nariai desperatiškais būdais bando palaikyti šmeižikiškus kaltinimus Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui. Jie dabar bando surinkti pseudokaltintojų balsus reikalaudami paspaudimo iš visų norinčių patekti į konservatorių partijos rinkimų puslapį. Nori paskaityti TS-LKD rinkimų programą - dalyvauk šmeižto akcijoje prieš J. Oleką. Desperatiškais savo veiksmais ir gudravimais TS-LKD akivaizdžiai bando nukreipti prieš pačius konservatorius, prezidentūrą bei prokuratūrą atgal atsisukusius kaltinimus dėl vadinamojo „auksinių šakučių” skandalo. Teismo įpareigoti prokurorai vakar turėjo atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl „Nota Bene” sukčiavimo. Išnagrinėjęs Lietuvos kariuomenės skundą teismas pripažino, kad prokurorai nutraukė tyrimą neatlikę visų būtinų tyrimo veiksmų. Taigi, tie kas reikalavo Krašto apsaugos ministro atsakomybės, turėtų prabilti apie savo atsakomybę: prokurorai - dėl neatlikto darbo, Prezidentė - dėl nekontroliuotų prokurorų, taip pat dėl nepagrįstai mestų kaltinimui J. Olekui. Tuo tarpu konservatorių nesąžiningus balsų rinkimo „būdus-gudravimus” turėtų įvertinti Vyriausioji rinkimų komisija.

Socialdemokratai: Šeimos turi gauti pažangų nevaisingumo gydymą

Socialdemokratai palaiko į pirmąjį Seimo sesijos posėdį susirinkusio vienbalsį Seimo sprendimą - Pagalbinio apvaisinimo įstatymą svarstyti iš naujo. Tikimasi, kad po pertraukos posėdžiauti susirinkę Seimo nariai turės galimybę iš naujo įvertinti Seimo jau priimtą tačiau Prezidentės vetuotą konservatyvųjį įstatymo variantą, kuris uždraudė embrionų šaldymą, nustatė, kad nebūtų sukuriama daugiau embrionų negu perkeliama į moters organizmą. Daugelis medikų tvirtina, kad tokiu būdu buvo atsisakyta mokslo pažangos ir smarkiai sumažinta galimybė nevaisingoms šeimoms susilaukti vaikų, taip pat tokio dirbtinio apvaisinimo metu moters organizmui padaroma daugiau žalos. Seimo socialdemokratų frakcijos dauguma nusiteikusi palaikyti Prezidentės veto dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo, nes pasisako už mokslo ir visuomenės mąstymo pažangą. Socialdemokratai siekia, kad šeimos Lietuvoje susilauktų kuo daugiau vaikų. Negalinčioms jų susilaukti poroms siekiama sukurti galimybes Lietuvoje, o ne versti jaunas šeimas ieškoti gydymo užsienyje.

Teismas verčia prokurorus dar kartą ištirti galimą „Nota bene” sukčiavimą

Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria patenkino Lietuvos kariuomenės skundą - panaikino Vilniaus apylinkės prokuratūros prokurorų nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Nota bene” galimo sukčiavimo ir neteisėto prekės ženklo naudojimo sudarant ir vykdant lauko virtuvės įrangos prikimo sutartį su Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Materialinių resursų departamentu. „Nota bene” dalyvavimas kariuomenės virtuvės įrangos pirkimuose turės būti įvertintas dar kartą. Krašto apsaugos ministerijos ir jai vadovaujančio Juozo Oleko iškeltam įtarimui dėl galimo sukčiavimo reikia išsamaus tyrimo, ir  prokurorai pagaliau turės jį sąžiningai atlikti. Teismo nutartis patvirtino LSDP  narių teiginius, kad ne Krašto apsaugos ministerija, o prokurorai pražiūrėjo bandymus parduoti kariuomenei įrangą neadekvačiomis kainomis. Socialdemokratai atkreipia dėmesį į politines jėgas, norinčias rinkimų kampanijos metu įtarimus dėl nepakankamai atlikto prokurorų darbo suversti jį atlikusiems. Prezidentės mesti vieši kaltinimai ministrui J. Olekui nepasitvirtino. Socialdemokratai tikisi, sąžiningo, nepriklausomo prokurorų tyrimo ir teisėsaugos nesikišimo į rinkimų kampaniją.

Socialdemokratų darbotvarkė Lietuvai - solidarumo politika

Kiekvienas žmogus bus išgirstas. Nė viena neteisybė nebus praleista nematomis. Pažadame padaryti dar daugiau, o būtent: užbaigsime sugrąžinti dešiniųjų nusavintas pensijas, vidutinį atlyginimą padidinsime mažiausiai iki 1100 eurų. Nepaisant prezidentės trukdymo, kartu su profesinėmis sąjungomis sukursime naujus, modernius darbo santykius. Sugrąžinsime šeimoms vaiko pinigus, garantuosime kiekvienai šeimai paramą pirmam būstui įsigyti. Padarysime taip, kad socialinis teisingumas ir asmenybės laisvė paverstų Lietuvą viena iš patraukliausių vietų gyventi, mokytis ir kurti. Tai savo kalboje „Socialdemokratų darbotvarkė Lietuvai” pabrėžė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas, Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje LDSP 120-mečiui, „Socialdemokratinė vizija Lietuvai ir Europai”, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas LSDP Seimo rinkimų programos aptarimui, dabartiniams iššūkiams Lietuvos ir Europos socialdemokratijai, socialdemokratinei minčiai ir socialdemokratų partijai. Konferencijoje pranešimą skaitęs Europos socialistų (socialdemokratų) partijos (Party of European Socialists - PES) pirmininkas, Europos Parlamento narys Sergejus Staniševas (Sergei Stanishev) akcentavo, kad Europos socialdemokratams Lietuvos socialdemokratų politika yra labai svarbi, nes tam, kad būtų pasiekti solidarumo politikos rezultatai, reikia, kad Europos valstybių valdžioje būtų kuo daugiau socialdemokratinių partijų: „Lietuvos socialdemokratų partija nedalija tuščių pažadų, o būdama valdžioje įgyvendina tai, ką žada prieš rinkimus”. S. Staniševo tvirtinimu, Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius yra unikalus Europos Sąjungoje valstybės vadovas: „Nežinau Europoje nė vieno valstybės vadovo iš jokios politinių partijų grupės, kuris išbuvęs visą kadenciją valdžioje išlaikytų tokius aukštus pirmaujančius populiarumo reitingus”. Jonas Boldvinas Hanibalsonas (Jón Baldvin Hannibalsson), buvęs Islandijos užsienio reikalų ministras, kuris atvyko į Vilnių iš karto po 1991 m. sausio įvykių pareikšti solidarumo, o po kelių savaičių su savo tautiečiais pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę, kalbėjo apie istorinius ir dabartinius iššūkius kairiosioms politinėms partijoms Europoje. J. B. Hanibalsono teigimu, Europos socialdemokratai turi susitvarkyti su trimis pagrindiniais iššūkiais. Pirmasis - išvalyti korumpuotą finansų sistemą ir sugrąžinti jai tvirtą demokratinę kontrolę. Antrasis ragina masiškai investuoti į švarius ir atsinaujinančius energijos šaltinius, jais pakeisti iškastinį kurą, kad jie taptų mūsų ekonomikos šerdimi. Trečiasis - pradėti planuoti dabar, kaip spręsti technologinės revoliucijos pasekmes. Jis taip pat pabrėžė demokratinės valstybės stiprinimo svarbą ir tai, kad Europos valstybių politinėse darbotvarkėse turi įsitvirtinti pasiūlymas dėl besąlyginių minimalių bazinių pajamų visiems gyventojams. Konferencijos dalyvius video įrašu pasveikino LSDP Garbės Pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Kovo 11-osios Akto signataras Vytenis P. Andriukaitis, Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą. Pranešimus taip pat skaitė ir diskusijoje dalyvavo: Ministro Pirmininko patarėjas prof. Raimundas Lopata, LSDP vicepirmininkas, Vyriausybės vicekancleris Rimantas Vaitkus, LSDP vicepirmininkas, teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka, kiti socialdemokratai, konferencijos dalyviai ir svečiai.

„Gerų minčių” autobusiukas užsuko susitikti su Ignalinos ir Švenčionių rajonų gyventojais

„Gerų minčių” autobusiukas ir toliau rieda per Lietuvą. Lietuvos socialdemokratai stengiasi pasiekti kiekvieną miesto, miestelio ir kaimo gyventoją, nuoširdžiai pakalbėti ir išgirsti kuo daugiau minčių, idėjų ir pasiūlymų mūsų valdžios atstovams. „Didžioji ambicija - išgirsti Lietuvą!” Su tokiu šūkiu LSDP autobusiukas šį kartą atvyko susitikti ir pabendrauti su Ignalinos ir Švenčionių rajonų gyventojais. LR Seimo narė Giedrė Purvaneckienė, Žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narys Vilius Cibulskas ir kiti partijos bičiuliai išklausė vietinių gyventojų problemas, lūkesčius, atsakė į jiems rūpimus klausimus. O problemos - žemiškos. Gyventojai nori didesnių pensijų, daugiau darbo vietų, geresnių kaimo kelių, didesnio dėmesio ne tik didmiesčiams, bet ir regionams. Vietiniai gyventojai tiesioginio vaizdo pokalbio metu turėjo galimybę klausimus užduoti LR finansų ministrei Rasai Budbergytei. O klausimų buvo įvairių, tad kai kuriuos pasiūlymus ministrė pažadėjo perduoti kolegoms iš kitų ministerijų. Nors oras Ignalinoje ir nelepino, tačiau gražios ir malonios akimirkos sušildė susirinkusiųjų širdis. Miesto aikštėje buvo pasveikinta ilgametė pedagogė, istorijos mokytoja, socialdemokratė Vanda Goštautaitė, kuriai rugpjūčio 2 dieną sukako 80 metų. Nalšios apygardos kandidatė L. Kujalytė įteikė Premjero, socialdemokratų partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėką ir sveikinimą. Taip pat gėlių puokšte ir Ministro Pirmininko sveikinimu buvo pagerbta 45-etį atšventusi socialdemokratė, Nacionalinės žemės tarnybos specialistė Aušra Girdziušienė. Su Ignalinos gyventojais pabendravus miesto aikštėje, „Gerų minčių” autobusiukas kelionę tęsė aplankydamas rajono žmones Kazitiškyje, Dūkštose, Kaniūkuose. Pavakare dar vienas susitikimas laukė Švenčionyse. Čia socialdemokratus pasitiko ir jaunimas, ir labai garbaus amžiaus gyventojai. Švenčioniškiai kėlė rūpimus klausimus dėl daugiabučių namų renovacijos, darbo vietų kūrimo, jaunimo nedarbo, o taip pat turėjo  pasiūlymų vietinės bei visos Lietuvos valdžiai. Diskusija tęsėsi tiesiogiai tele tiltu bendraujant su Finansų ministre R. Budbergyte. Gyventojų lūkesčiai, idėjos ir pasiūlymai buvo ne tik išklausyti. Jie išgirsti ir bus įtraukti į politikų darbotvarkes. Na, o „Gerų minčių” autobusiukas rieda toliau. Tad laukite jo savo apylinkėse.

Galutinis LSDP kandidatų į Seimą sąrašas pristatytas VRK

Didžiausia ir populiariausia šalies politinė jėga - Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) - Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateikė galutinį kandidatų į Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėse rinkimų apygardose sąrašą (jį rasite LSDP puslapyje internete). Partijos kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą sąraše - nauji ir puikiai pažįstami veidai, politikos senbuviai ir įvairių sričių profesionalai. Atrenkant socialdemokratų kandidatus, siekta skaidrumo ir atvirumo, išklausyti bičiulių pasiūlymai bei konstruktyvi kritika. Galutinė LSDP kandidatų rinkimų rikiuotė buvo papildyta naujais vardais, pasikeitė ir dalies bičiulių vieta eilėje.  Partijos rinkimų sąrašą  pradeda LSDP pirmininkas ir Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius, o 141-uoju įrašytas buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Antanas Sireika. Socialdemokratų sąrašas tradiciškai sudarytas atsižvelgus į moterų ir vyrų lygias galimybes. Viso LSDP sąraše - 47 moterys. Tarp jų yra ir naujoji Finansų ministrė Rasa Budbergytė, socialinių mokslų daktarė Giedrė Purvaneckienė, gydytoja Alma Monkauskaitė, Tarptautinius „Įvairovės ambasadorės” ir „Drąsios moters” apdovanojimus pelniusi lygių galimybių puoselėtoja Margarita Jankauskaitė bei daugelis kitų aktyvių ir veiklių moterų. LSDP rinkimų sąraše net 22 Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos atstovai. „Šimtą dvidešimtąjį gimtadienį mininti LSDP visada buvo progreso ir modernumo šalininkė, progreso siekis visada žengdavo koja kojon su demokratijos stiprinimo, lygybės, laisvės bei solidarumo visuomenėje siekiais. Norėjome, kad socialdemokratų sąrašas atspindėtų kuo platesnį visuomenės spektrą. Jame yra ir garbaus amžiaus politikų, ir studentų, verslininkų ir profsąjungų lyderių, įvairių sričių profesionalų, gydytojų, teisininkų, ekonomistų, švietimo, mokslo, kultūros darbuotojų, kovotojų už žmogaus teises. Mūsų kandidatai  yra tiek iš miestų, tiek ir kaimiškų vietovių, įvairių tautinių bendrijų”, - sako centrinio LSDP rinkimų štabo vadovas ir partijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas. LSDP primena, kad LR Seimo rinkimai vyks 2016 metų spalio 9 dieną (sekmadienį). Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad socialdemokratai išlieka populiariausia partija Lietuvoje.

LSDP rinkimų į Seimą sąraše nauji veidai

Didžiausia šalyje Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) šiandien 16 val. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pristatys pilną partijos kandidatų į Lietuvos Respublikos (LR) Seimą sąrašą. Tarp kandidatų - ne tik politikoje patyrę ir jau žinomi, bet ir nauji veidai. Formuojant kandidatų sąrašą buvo laikomasi dar griežtesnių rinkimų sąrašo sudarymo tvarkos reikalavimų. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas moralinėms savybėms, nuveiktiems darbams, aktyvumui, žinomumui. Atsižvelgta į moterų ir vyrų lygias galimybes - vienos lyties atstovų kiekviename penketuke yra ne daugiau kaip trys. Kiekviename dešimtuke yra po vieną jaunimo atstovą. LSDP centriniam rinkimų štabui 2016 metų LR Seimo rinkimams vadovauja LSDP pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas. Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad socialdemokratai išlieka populiariausia partija. LR Seimo rinkimai vyks 2016 metų spalio 9 dieną.

LSDP pozicija dėl Didžiosios Britanijos sprendimo referendume

Lietuvos socialdemokratų partija yra tvirta Europos Sąjungos ir jos vertybių šalininkė.  Todėl neslepiame apmaudo, kad beveik 52 proc. balsavusiųjų britų pasisakė už Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš  Europos Sąjungos. LSDP priima tokį britų pasirinkimą, bet apgailestauja, kad  Europos Sąjungos šeima netenka svarbaus nario. Tikimės, kad keturis dešimtmečius kurti Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos saitai nebus nutraukti, o pasitraukimo kaina nekris ant paprasto brito ar europiečio pečių, tačiau pirmieji ženklai neramina. Lietuvos socialdemokratams didžiulį susirūpinimą kelia lietuvių, gyvenančių ir dirbančių Didžiojoje Britanijoje, padėtis. LSDP dės visas pastangas, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ir dirbančių mūsų piliečių interesai nenukentėtų. Netoleruosime smurto, patyčių ir diskriminacijos. Kita vertus, jei dalis mūsų emigrantų nuspręstų grįžti, džiaugsimės kiekvienu sugrįžusiu. Didžiosios Britanijos referendume pralaimėjo ne tik visi britai, norėję likti Europos Sąjungoje, bet ir visos progresyviosios ir proeuropietiškos jėgos. Pralaimėjo dešiniojo, trumparegiškai pragmatinio ir banalaus populizmo bangai. Praradimus jau dabar skaičiuoja Europos Sąjunga, o dar didesnius - Jungtinė Karalystė ir jos žmonės. Matome ir kritusius politikus. Bet tai tik pralaimėtas mūšis. Didžioji kova laukia ateityje. Kita vertus, žmonių nusivylimas dešiniųjų valdoma Europos Sąjunga - nebepaneigiamas. Nacionaliniai, savanaudiški šalių interesai tampa svarbesni už kompromisus ir yra tas pleištas, kuris drasko Europos vienybę ir pasitikėjimą. Turime išgirsti nusivylusiųjų balsus ir siekti teisingesnės, solidaresnės ir demokratiškesnės Europos Sąjungos visiems piliečiams. Ne tik užtikrinti gerovę, bet ir žmogaus teises, pasirūpinti  vieni kitais, ypač tais, kuriems pasirūpinti savimi darosi vis sudėtingiau, nes būtent šie žmonės ir yra labiausiai klaidinami dešiniųjų populistų ir radikalų. Todėl svarbu neleisti, kad ši dešiniojo populizmo banga nusiristų per kitas Europos Sąjungos šalis. Juk to labiausiai ir geidžia euroskeptikais pasivadinę populistai, dangstydamiesi  demokratija ir saviraiškos laisvėmis, provokuojantys kraštutinių pažiūrų proveržį ir smurtą, nukreiptą į pažeidžiamiausius visuomenės narius. Štai kodėl dešiniųjų populistų sugalvotas „Brexit” turi virsti jiems raudonu „stop it”.

Seimo narės M.A. Pavilionienės pranešimas: Seimas nusisuka nuo Lietuvos šeimų

Seime birželio 28 d. apsimetėliai šeimos gelbėtojai balsavo už pateiktą Konstitucijos 38 straipsnio pataisą, nors tariamiems šeimos gelbėtojams, Seimo nariams, niekas nesuteikė teisės brautis į asmeninį, privatų žmogaus gyvenimą, kurį gina Konstitucijos 22 straipsnis. Seime grūmėsi dvi skirtingos pasaulėžiūros, autoritarinė ir demokratiškoji, kurios turės nulemti Seimo rinkimus. Buvo koktu klausytis artistiško gražbyliavimo apie šeimą, kuriuo siekiama palenkti žmogaus šeiminį gyvenimą bažnytinėms dogmoms. Tie, kurie tikisi kunigų paramos Seimo rinkimuose, kurie yra religinio fundamentalizmo vergai ir  kurie nemąsto savarankiškai, balsavo už pataisą. Tie, kurie balsavo prieš pataisą siekė palikti įstatymo galimybę Lietuvos piliečiams patiems spręsti, kaip kurti šeiminį gyvenimą. Seimo fariziejai neturi jokios teisės Seimą paversti bažnyčia, nes Lietuvoje gyvena ir piliečiai, kurie netiki jokiais dievais ir įstatymais, formuojamais religinėmis dogmomis.

B. Vėsaitė: ET Parlamentinė Asamblėja rengs pranešimą Astravo atominės elektrinės saugumo klausimu

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) biuras apsvarstė Seimo delegacijos ETPA pirmininkės Birutės Vėsaitės ir kitų delegacijos narių iniciatyva užregistruotą rezoliucijos pasiūlymą, kuriame reiškiamas susirūpinimas dėl Baltarusijoje, Astrave statomos atominės jėgainės saugumo reikalavimų pažeidimų. Priimtas sprendimas pavesti ETPA Socialinių reikalų, sveikatos ir tvarios plėtros komitetui parengti pranešimą ir rezoliuciją šiuo klausimu. Pasiūlyme rezoliucijai teigiama, kad nepaisydama įrodytų Espoo ir Arhuso konvencijų principų pažeidimų, Baltarusija sparčiai tęsia atominės elektrinės statymo darbus, kuriuos atlieka Rusijos korporacija „Rosatom”. Statybos vykdomos pažeidžiant tarptautinius saugumo ir poveikio aplinkai standartus bei negerbiant atvirumo principų, nederinant proceso su kaimyninėmis valstybėmis. Objekto vieta pasirinkta net nepradėjus tarptautinio poveikio aplinkai įvertinimo atsižvelgiant į Espoo Konvenciją, o Atominės energetikos agentūros saugumo reikalavimai ignoruojami. Susirūpinimą kelia ir tai, kad Baltarusija neatliko ir ES reikalaujamų saugumo bandymų („angl. stress - tests“), nors privalėjo tai padaryti pagal 2011 m. pasirašytą susitarimą su Europos Komisija. Teigiamai įvertinusi ETPA Biuro sprendimą, Seimo delegacijos ETPA pirmininkė B. Vėsaitė pabrėžė, kad tai rodo, jog Europos Taryba laiko Astravo atominės jėgainės saugumo klausimą labai svarbiu ir išreiškė viltį, kad pranešimo rengimas bei dokumento priėmimas ETPA plenarinėje sesijoje labiau įpareigos Baltarusiją laikytis tarptautinių atominio saugumo principų ir aplinkosaugos reikalavimų statant atominę jėgainę. Į ETPA Biurą tuo pačiu Astravo AE klausimu buvo kreiptasi prieš ketverius metus,  bet tuomet kreipimasis nesulaukė dėmesio. „Džiaugiuosi, kad  Europos taryba šįkart sureagavo į  tokią jautrią temą kaip  saugumo reikalavimai atominės energetikos objekte,” -  sako socialdemokratė B. Vėsaitė.

Socialdemokratai dalyvavo trečioje “Baltic Pride” šventėje

Kova už LGBT bendruomenės teises neatsiejama nuo socialdemokratinių vertybių. Todėl bičiuliai kairieji  solidariai  su Lietuvos ir Europos LGBTI bendruomene žygiavo eitynėse  „Už lygybę!”, taip išreiškiant paramą ir palaikymą, pritarimą LGBT teisėms. Šį kartą festivaliu buvo siekiama pasinaudoti kaip platforma, aptariant diskriminacinio pobūdžio LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų taikymą LGBT* bendruomenės atžvilgiu ir skatinant konstruktyvią visuomeninę diskusiją dėl tos pačios lyties porų santykių teisinio pripažinimo. Mieste jautėsi šventinė nuotaika, LGBT festivalis sutraukė per 3000 žmonių iš visos Europos. Lietuvos socialdemokratus eitynėse palaikė ir kartu žygiavo socialdemokratai iš Švedijos,  Italijos, Ispanijos, Šveicarijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Austrijos.

LSDP sąskrydyje Šventojoje - rekordinis socialdemokratų skaičius

“Su švente!” - rekordinį skaičių žmonių susirinkusių į kasmetį socialdemokratų sąskrydį pasveikino LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius. Apie 3 tūkstančiai socialdemokratų kelių kilometrų spinduliu apgyvendino Šventosios pajūrį. “Buvo savotiškas iššūkis mums kaip organizatoriams.  Jeigu ne škvalas - pakoregavęs mūsų programą - šį sąskrydį pavadinčiau tobulu,” - sako LSDP Klaipėdos miesto skyriaus pirmininkė. Pirmą kartą Šventojoje vykęs sąskrydis socialdemokratams tapo atrakcija su išbandymais. Pirmą naktį atūžęs škvalas apniokojo stovyklavietes. Labiausiai nukentėjo tauragiškiai, kurių palapinė buvo pakelta ir nunešta vėtros. Kitų skyrių stovyklautojams taip pat teko nakvynės ieškotis kitur. Bet audra neišgąsdino ir neišvaikė socialdemokratų iš pajūrio. 57 LSDP skyriai demonstravo išmonę įrenginėdami savo stovyklavietes. Jose atsispindėjo artėjančių rinkimų nuotaikos, o, pavyzdžiui, Šiaulių miesto skyrius tobulai sugebėjo įsikurti pagal LSDP 120 metų temą. Šiauliečiai gavo pirmą vietą už puikiai įrengtą stovyklą. Antrą vietą užėmė Raseinių skyrius, 3 - pasidalino Jonavos  ir Akmenės skyriai. Ypatingą svetingumą ir vaišingumą demonstravo rokiškėnai - kviesdami visus nepraeiti pro šalį, vaišindami Rokiškio sūriu su ypatigomis užtepėlėmis ir linksmindami muzika. Algirdas Butkevičius aplankė visų skyrių stovykląvietes, susitiko su skyrių žmonėmis, kalbėjosi, vaišinosi ir, žinoma, amžinosi tūkstančiuose nuotraukų. Pirmininkas stengėsi pabendrauti su daugeliu partiečių, ypač džiaugėsi, kad taip gausiai į tradicinį socialdemokratų sąskrydį atvyko Kauno rajono, Vilkaviškio, Jonavos žmonės. Kad taip aktyviai dalyvavo vadinamieji mažieji skyriai - Šalčininkų, Biržų, Zarasų, Anykščių. A. Butkevičius sąskrydžio dalyviams palinkėjo išlikti tokiems aktyviems ir sutelktiems, taip pat išsaugoti žmonių pasitikėjimą socialdemokratais. Į metų renginį susirinkusių socialdemokratų pasveikinti atvyko ir kitų partijų atstovai - Valentinas Bukauskas iš Darbo partijos, Remigijus Žemaitaitis - iš Tvarkos ir teisingumo, Eugenijus Gentvilas - iš Liberalų sąjūdžio. Pristatytas kaip iš konkurencinės partijos, E. Gentvilas  prisipažino, kad konkurenciją jau sumažino: “Premjerui neteks per rinkimus grumtis su A.Guoga,” - juokavo E. Gentvilas įteikdamas dovanų rūkytą šamą. Ypatingas vienijančias akimirkas LSDP stovyklautojai patyrė ir tradicinėse sporto varžybose, ir palydėdami saulę į jūrą, ir kartu susibūrę į “Flashmobą”, prie kurio, beje, prisijungė ir baikerių suvažiavimo dalyviai. Dianos Jagėlaitės-Čeginskienės nuotraukų galerija

Socialdemokratai - už pagalbą vaikų nesusilaukiančioms šeimoms

Seimo socialdemokratų frakcijos narių dauguma pasisako už pagalbą vaikų nesusilaukiančioms šeimoms. Lietuvoje yra apie 50-60 tūkstančių nevaisingumo problemų turinčių ir dėl to vaikų negalinčių susilaukti šeimų. Seime pagalbinio įstatymo projektas svarstomas jau daugiau kaip dešimtmetį ir nuolat stringa dėl kai kurių politikų skeptiško ar netgi „davatkiško” požiūrio į šiuolaikinius mokslo ir medicinos pasiekimus. Tuo tarpu kai kurios šeimos paaukojo daug pinigų gydymuisi nuo nevaisingumo kitose šalyse, kai kurioms tai tapo priežastimi emigruoti, kiti taip ir liko bevaikiai tyliai išgyvendami savo ligą. Dabar Seime atnaujinus Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto svarstymą atsirado reali galimybė pagelbėti nevaisingoms šeimoms. Socialdemokratai kviečia kitų partijų narius palaikyti Lietuvos gyventojams labai reikalingą įstatymą. Įstatymu numatoma, kad pagalbinis apvaisinimas galėtų būtų atliekamas sudariusioms santuoką ar užregistravusioms partnerystę moterims, ne vyresnėms kaip 45 metų. Taip pat svarstomame projekte numatoma galimybė asmenims užšaldyti savo lytines ląsteles turint abejonių dėl tolimesnio vaisingumo. Seimo LSDP frakcijos nariai pritariantys pagalbiniam apvaisinimui, vertindami dabartinę demografinę senstančios visuomenės situaciją Lietuvoje mano, kad labai svarbu pagaliau priimti Pagalbinio apvaisinimo įstatymą, kurį jau turi ir kaimynės Latvija, Estija. Įstatymas suteiktų teisėtą galimybę dešimtims tūkstančių šeimų susilaukti vaikų bei gauti kompensacijas iš valstybės bent už dalį nevaisingumo gydymo paslaugų. Juolab, kad nevaisingumas yra pripažintas ir įtrauktas į ligų sąrašą.

Lietuvos trečiojo amžiaus universitetams - garbingas Europos Parlamento apdovanojimas

Šiemet  Europos Sąjungos piliečio adovanojimą Europos Parlamentas skyrė Lietuvos trečiojo amžiaus universitetams, kuriuos šiam garbingam apdovanojimui nominavo Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. 1995 m. įsteigtas Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas asociacijos sutartimi vienija 40 Lietuvos neformalaus švietimo įstaigų, kuriose  mokosi 10,2 tūkst. vyresnio amžiaus žmonių.  Asociacija  rūpinasi vyresnio amžiaus žmonių neformaliuoju švietimu ir socialine integracija, palaiko jų pilnavertį fizinį ir emocinį gyvenimą, skatina kartų solidarumą ir bendradarbiavimą, organizuoja konferencijas, seminarus, paskaitas, parodas, keliones, susitikimus su Lietuvos ir užsienio visuomenės veikėjais, dalyvauja labdaringose akcijose bei savanoriškoje veikloje. Visa ši veikla yra reikšmingas indėlis į  mokymosi visą gyvenimą procesą, kurio svarba ypač didėja mūsų sparčiai senėjančioje visuomenėje. „Esu įsitikinusi, kad Trečiojo amžiaus universitetų asociacija tikrai nusipelnė šio apdovanojimo, kadangi  nuosekliai  puoselėja Europos Sąjungos vertybes, skatina geresnį piliečių supratimą bei bendradarbiavimą. Aš tuo ne kartą įsitikinau dalyvaudama universiteto renginiuose. Mūsų senjorai yra aktyvūs, žingeidūs, domisi Europos Sąjungos ir Lietuvos aktualijomis” - teigė Vilija Blinkevičiūtė. Primename, kad praėjusiais metais šį garbingą apdovanojimą gavo Lietuvos neįgaliųjų forumas. Vilijos Blinkevičiūtės biuro informacija

Birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena

Ši diena - tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Tarptautinė vaikų gynimo diena buvo įteisinta 1949 metais Tarptautinėje moterų federacijos sesijoje, o pirmą kartą ji paminėta 1950 metais. Šią šventę nūnai „pamėgo” net didieji prekybos centrai… Bet ar žinome apie vaikų teises ir pareigas, ar susimąstome, kodėl jie yra išskirtinė visuomenės grupė ir turi specifines teises? Ne tik vaikai, bet ir jų tėvai kartais neturi pakankamai žinių apie vaiko teises, nežino būdų, kaip šias vertybes apginti, išsaugoti, kaip elgtis konkrečiose situacijose. Vaikai dėl amžiaus ypatumų, specifinės padėties šeimoje ir visuomenėje yra viena labiausiai pažeidžiamų socialinių grupių. Jie jautriai reaguoja į patiriamus pokyčius aplinkoje, todėl vaiko interesų apsaugai turi būti skiriamas išskirtinis dėmesys. Vaikai teisiniu, socialiniu požiūriu yra asmenybės, turinčios savo poreikius, orumą, norus, privatumą, individualumą, taip pat ir savo įstatymiškai ginamas teises bei laisves. Kas dažniausiai pažeidžia vaiko teises? Pasak teisininkų, neretai vaiko teisės yra pažeidžiamos jo tėvų, senelių, vyresnių brolių ar seserų. Kartais suaugę nežino, kokias teises ir laisves, teisėtus interesus vaikas turi, dažnai jie elgiasi taip, kaip su jais elgdavosi jų pačių tėvai (fizinių ir psichologinių bausmių taikymas ir pan.). Kai kuriose šeimose pamirštama, kad prižiūrėti vaikus, rūpintis jų sveikata, moraliniu, dvasiniu ugdymu, išlaikyti juos, sudaryti palankias visapusiškos ir darnios raidos sąlygas, - yra artimiausių giminaičių, tėvų pareiga. Švęsdami Tarptautinę vaikų gynimo dieną, prisiminkime poeto Justino Marcinkevičiaus jautrias eilutes: Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami - kodėl ir kam. / Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams. „Socialdemokrato” redakcija

Seimo LSDP frakcijos nariai: „Siekiama užkirsti kelią galimai korupcijai Seime”

Atsižvelgdami į Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) rekomendacijas, Seimo nariai Juozas Bernatonis, Edmundas Jonyla ir Darius Petrošius parengė Seimo statuto pataisas, kurių tikslas yra taikyti aukščiausius tarptautinius korupcijos prevencijos standartus Seimo ir Seimo narių veikloje. „Pastarųjų savaičių įvykiai Seime parodė, kad pačiame Seime taip pat būtina aktyviau kovoti su korupcija. Kaip Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti pirmininkas, dar praėjusių metų gegužės mėn. kreipiausi į Seimo valdybą dėl šių rekomendacijų vykdymo, deja, iki šiol aktyvios veiklos Seime nebuvo imtasi. Todėl mes trys Seimo nariai pasiūlėme Seimo statuto pataisas, atitinkančias GRECO rekomendacijas. Mūsų siūlomos pataisos padidins Seimo veiklos viešumą, skaidrumą ir atsparumą korupcijai”, -  kalbėjo teisingumo ministras Juozas Bernatonis. Pataisų iniciatoriai siekia didesnio informatyvumo apie Seime vykstančius komitetų posėdžius, parengtus teisės aktų projektus. „Siekiame didinti įstatymų leidybos procesų skaidrumą, kad komitetų posėdžių darbiniai dokumentai, protokolai būtų laiku pateikti ir viešai prieinami visuomenei. Veikla komitetuose nepakankamai viešinama. Internetinėje svetainėje galima rasti tik Seimo darbotvarkes, bet nėra kitų dokumentų. Gyventojai susipažinti su Seimo narių priimtais sprendimais neturi galimybės. Mūsų siūlomos pataisos taip pat padėtų užtikrinti veiksmingą Seimo narių Viešųjų ir privačių interesų deklaravimą, kitų elgesio taisyklių vykdymo priežiūrą. Tai ženkliai padidintų Seimo darbo skaidrumą ir atsparumą korupcijai”, - įsitikinęs Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas E. Jonyla. Viena iš GRECO rekomendacijų, pateiktų Lietuvai, yra raiškesnis lobistinės veiklos reglamentavimas. „Šiandien Seime naujas lobistinės veiklos įstatymas sunkiai, bet skinasi kelią. Šis įstatymas papildomas naujomis nuostatomis. Tam tikros organizacijos, kurios šiandien veikia kaip lobistai, pvz. įvairios asociacijos, privalės registruotis. Taip bus skaidrinama lobistinių organizacijų veikla. Lobistai, susitikę su Seimo nariais, apie tai per tam tikrą dienų skaičių privalės informuoti viešai, o valstybės tarnautojai, politikai informuoti apie susitikimą galės savo nuožiūra. Vykdant šią ir kitas GRECO rekomendacijas, kova su korupcija būtų žymiai efektyvesnė”, - teigė Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas Darius Petrošius. Projekte siūloma daugiau įgaliojimų suteikti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai. Siūloma, kad komisija prižiūrėtų ar Seimo nariai tinkamai vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas dėl privačių interesų deklaravimo. „Seimo darbe trūkstant viešumo ir skaidrumo, rinkėjui gali susidaryti įspūdis, kad kai kurią informaciją parlamentarai nori nuslėpti. Šios abejonės turi būti išsklaidytos”, - įsitikinęs teisingumo ministras J. Bernatonis. Lietuva Valstybių prieš korupciją grupės nare tapo 1999 metais.

Danutei Vitauskienei suteiktas LSDP Kėdainių skyriaus Garbės pirmininkės vardas

Gegužės 24 d. LSDP Kėdainių skyriuje vyko išplėstinis tarybos ir rinkimų štabo posėdis, kuriame dalyvavo LSDP Pirmininko pavaduotojas, Ministro Pirmininko patarėjas, kandidatas į 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narius Kėdainių vienmandatėje rinkimų apygardoje Justas Pankauskas ir LSDP veiklos Kauno apskrityje koordinatorius, Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėjas Antanas Jodauga. Posėdžio darbotvarkėje - penki klausimai: dėl LSDP Kėdainių skyriaus Garbės pirmininkės vardo suteikimo ilgametei skyriaus pirmininkei Danutei Vitauskienei, dėl LSDP rinkimų į LR Seimą programos akcentų, dėl LSDP Kėdainių skyriaus rinkimų štabo papildyto plano aptarimo ir tvirtinimo, dėl kandidatų į apylinkių rinkimų komisijas, dėl LSDP  Kėdainių skyriaus dalyvavimo  LSDP sąskrydyje. Pirmuoju darbotvarkės klausimu kalbėjo LSDP Kėdainių skyriaus pirmininko pavaduotoja Genovaitė Noreikienė, kuri informavo bičiulius, kad 1973 metai - ilgametės skyriaus pirmininkės Danutės Vitauskienės darbinės veiklos pradžia Kėdainiuose, Dotnuvos vidurinėje mokykloje, kur dirbo lietuvių kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja; Kėdainių rajono Švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėja; Kėdainių „Vilties” vidurinės mokyklos direktore; Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos direktore. Už sėkmingą darbinę veiklą Danutė apdovanota Švietimo ir mokslo ministro, Kėdainių rajono savivaldybės mero, LSDP pirmininko padėkos raštais. Danutės Vitauskienės politinė veikla Kėdainių rajone: Lietuvos demokratinės darbo partijos (LDDP) Kėdainių skyriaus pirmininko pavaduotoja; LDDP Kėdainių skyriaus pirmininkė; LDDP respublikinės tarybos narė; nuo 2001 m. LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkė; LSDP tarybos narė; Lietuvos Respublikos Seimo nario Virmanto Velikonio rinkimų štabo vadovė, padėjėja-sekretorė; Lietuvos Respublikos Seimo nario Algimanto Salamakino rinkimų štabo vadovė, visuomeninė padėjėja-sekretorė; 1995-2004 m. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė (LDDP frakcijos vadovė, Švietimo ir kultūros komiteto narė, Biudžeto komiteto narė, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoja, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė). D. Vitauskienė paruošė sėkmingai visuomeninei, politinei ir profesinei karjerai bei lyderiavimui LR Seimo narį Algimantą Salamakiną, LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkę Terezą Sotnik, LSDP Kėdainių skyriaus pirmininko pavaduotojas Liną Adomaitienę ir Genovaitę Noreikienę, 2015 m. Savivaldybių tarybų rinkimuose sėkmingai parinko LSDP kandidatą į Kėdainių rajono savivaldybės merus. Tai buvo atspirties taškas tolesnei Olgos Urbonienės politinei karjerai. D. Vitauskienės visuomeninė veikla:  Kėdainių rajono mokyklų direktorių asociacijos narė; Kauno apskrities švietimo tarybos pirmininkė; Kauno apskrities švietimo rėmimo fondo valdybos narė; Kėdainių rajono mokyklų direktorių asociacijos valdybos narė; Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos respublikinės tarybos narė. Visi bičiuliai, įvertindami didelę gyvenimišką, politinę, darbinę, visuomeninę ir vadybinę patirtį, pritarė siūlymui ilgametei skyriaus pirmininkei Danutei Vitauskienei suteikti LSDP Kėdainių skyriaus Garbės pirmininkės vardą. LSDP Pirmininko pavaduotojas, Ministro Pirmininko patarėjas J. Pankauskas perskaitė LSDP Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimą, skirtą Danutei. Ilgametę Kėdainių skyriaus pirmininkę sveikino  LSDP veiklos Kauno apskrityje koordinatorius A. Jodauga, skyriaus bičiuliai. Antruoju darbotvarkės klausimu pasisakė LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkė Tereza Sotnik, kuri kalbėjo apie LSDP rinkimų į LR Seimą programą. LSDP Kėdainių skyriaus rinkimų štabo vadovė Genovaitė Noreikienė posėdžio dalyviams pristatė papildytą skyriaus rinkimų štabo veiklos planą. Apie artėjančio aktyviausio rinkimų-agitacinio laikotarpio veiklos planus kalbėjo kandidatas į 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narius Kėdainių vienmandatėje rinkimų apygardoje J. Pankauskas. Skyriaus pirmininkė T. Sotnik informavo apie artėjantį LSDP sąskrydį, kuris įvyks birželio 17-19 d. Šventojoje, „Energetiko” poilsiavietėje. Posėdyje buvo pasveikinti gimtadienius švenčiantys bičiuliai. Genovaitė Noreikienė, LSDP Kėdainių skyriaus atstovė spaudai

Socialdemokratai siūlo sumažinti PVM atšaldytai ir šviežiai mėsai

Nuo spalio mėnesio jau galėtų būti taikomas lengvatinis 5 arba 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas atšaldytai ir šviežiai mėsai. Tokį sprendimą šiandien priėmė Premjeras, finansų ministras ir socialdemokratų frakcijos atstovai. Šis siūlymas bus pateiktas Vyriausybei ir Seimui. Priėmus šį sprendimą šviežia ir atšaldyta mėsa kainuotų keliolika procentų pigiau. Per metus sprendimas pareikalautų apie 80 mln. eurų. „Tikimės, jog dėl mažesnio PVM negautas pajamas kompensuos didesnis vartojimas. Taip pat sąžiningumo tikimės ir iš verslo atstovų. Sumažėjus PVM tarifui, mėsos kainas turi sumažinti ir perdirbėjai, ir gamintojai”, - įsitikinusi Seimo socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė.

Pasaulio lietuviai dėkoja Premjerui už sprendimą dėl dvigubos pilietybės referendumo

Pasaulio lietuvių bendruomenė dėkoja Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir socialdemokratų partijai už sprendimą nerengti referendumo dėl dvigubos pilietybės įteisinimo kartu su Seimo rinkimais spalio mėnesį. „Džiaugiuosi Jūsų sprendimu neskelbti referendumo dėl dvigubos pilietybės įteisinimo, nes dabartinėmis sąlygomis pasiekti reikiamų referendumo rezultatų yra tikrai neįmanoma. Labai vertinu Jūsų supratimą ir įsiklausymą”, - rašoma Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke padėkos laiške. Premjeras ir socialdemokratų partijos vadovas A. Butkevičius sulaukė emigravusių lietuvių laiškų ir pasiūlymų šį klausimą spręsti keičiant įstatymus, o ne referendumu. Referendumui neįvykus, kitų teisės aktų Lietuvoje priimti nebebūtų įmanoma. Pasaulio lietuvių bendruomenė pritaria diskusijoms šia tema ir siūlo sudaryti darbo grupę, kuri ištirtų galimybę dėl Lietuvos Respublikos (LR) Pilietybės įstatymo papildymo ir parengtų pilietybės įstatymo papildymo projektą. Bendruomenės pirmininkė D. Henke pabrėžia, jog Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba yra atvira diskusijoms, bendradarbiavimui ir bendrų, visiems priimtinų sprendimų ieškojimui.

Europos socialdemokratai pabrėžia solidarumo svarbą Europai

Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP) ir jos XXXIV suvažiavimą su LSDP 120-mečiu per vaizdo įrašą pasveikino Europos Parlamento pirmininkas Martinas Šulcas ir Europos socialistų partijos pirmininkas Sergejus Staniševas. Tarp LSDP suvažiavimo svečių buvo Švedijos Riksdago (parlamento) narys Pyry Niemi, Friedricho Eberto fondo atstovas Baltijos šalims Werner Rechmann, Europos socialistų partijos atstovai Konrad Golota (Lenkijos kairiųjų demokratų sąjunga) ir Mia Sundelin (Švedijos socialdemokratų partija). Europos socialdemokratai daugiausia akcentavo bendras europines vertybes, ypač solidarumą ir tarpusavio pagalbą. S. Staniševas palinkėjo artimiausiu metu priimti socialinį modelį. LSDP laišku taip pat pasveikino Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininkas Gianni Pittella. „Aš labai didžiuojuosi, kad daug Jūsų partijos narių remia ir palaiko solidarumą bei savitarpio pagalbą - tai yra Europos integracijos pamatinės vertybės. Europa šiuo metu susiduria su labai rimtais iššūkiais, tačiau mes, socialistai ir demokratai, privalome ir toliau kovoti ieškant tikro europinio sprendimo, siekiant išspręsti pabėgėlių krizę ir sutelkti didesnį soalidarumą tarp valstybių narių, ar tai būtų migracijos, ar energetikos klausimai su siekiu sugrįžti prie augimo ir aukštos kokybės darbo vietų kūrimo Europoje”, - teigiama sveikinime. - „Socialdemokratai visoje Europoje neturi paminti pagrindinių vertybių bei įkliūti į trumparegiškus nacionalinių interesų spąstus. Jei Europos Sąjunga žlugs, vienintelis laimėtojas bus Vladimiras Putinas, kaip sakė JAV Prezidentas B. Obama. Ar mes to norime? Tikrai ne.”

LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus kalba XXXIV LSDP suvažiavime

Gerbiami suvažiavimo delegatai, koalicijos partneriai, gerbiami svečiai, mielos bičiulės ir bičiuliai, labai malonu visus Jus čia matyti! Šiandien - pirmas gegužės sekmadienis, Motinos diena, mūsų tradicinė šventė, Lietuvoje švenčiama nuo 1929-tųjų. Nuoširdžiai sveikinu visas mamas. Naudodamasis proga sveikinu ir savo mamą - ačiū Jums, kad esate, kad atvedėte mus į šį gyvenimą, kad esate visa ko pradžia ir esmė! Beje, ši data itin svarbi mūsų partijai, kurios daugiau kaip pusę narių, 53 proc., sudaro moterys. Ar pasveikinote savo mamas? Šiandien, gegužės 1-ąją, minime pirmos Lietuvoje politinės organizacijos - LSDP įkūrimo 120 metines. Jokia kita Lietuvos politinė jėga negali pasigirti tokia garbinga istorija. Būkime verti šios istorijos ir socialdemokratinių siekių, už kuriuos kovojo iškilūs mūsų valstybės Nepriklausomybės kūrėjai! Sveikinu visus ir su Gegužės 1-ąja, Tarptautine darbo diena, svarbia data viso pasaulio socialdemokratams. Mums darbas yra viena pagrindinių vertybių ir šalies gerovės šaltinis. Dirbantis, kuriantis žmogus vertas didžiausios pagarbos ir palaikymo. Už poros metų minėsime modernios Lietuvos valstybės statybos šimtmetį. Mes, socialdemokratai, esame lietuviško valstybingumo tradicijos tęsėjai. Kalbėdami apie Lietuvos Nepriklausomybės ištakas neretai pamirštame, kokį svarbų vaidmenį suvaidino Lietuvos socialdemokratų partija, kurios pavadinimas turėjo pabrėžti ne tik teritorinį klasinį, bet ir valstybinį jos pobūdį. Tai įvyko lygiai prieš 120 metų - Vilniuje 1896 metų gegužės 1 dieną dr. Andriaus Domaševičiaus bute Vilniaus ir Kauno socialdemokratinių grupių vadovų susirinkime, kuris vėliau pavadintas LSDP Pirmuoju suvažiavimu. 1905 metais Vilniaus Didžiajame Seime paeiliui pirmininkavę socialdemokratas Steponas Kairys ir dr. Jonas Basanavičius paskelbė modernios demokratinės Lietuvos valstybingumo viziją. Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos 13-kos atstovų principinė nuostata - atkurti Lietuvos valstybingumą, nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką su Seimu Vilniuje - buvo įrašyta į Nepriklausomybės aktą ir tapo realybe. 1918 metais socialdemokratai, Lietuvos Taryboje būdami mažumoje, sugebėjo apginti demokratinio parlamentarizmo principus Nepriklausomybės Akto tekste. Nuo pirmųjų Nepriklausomybės akimirkų, nuo 1990 metų kovo 11 dienos, labai sudėtingu visai Rytų Europai laiku, kai dar buvo neaišku, kaip pakryps Lietuvos likimas, tuometiniai socialdemokratai ir Lietuvos Demokratinės Darbo Partijos (LDDP) nariai save suvokė kaip europinės socialdemokratinės tradicijos dalį. Labai svarbus Lietuvos politinio gyvenimo įvykis buvo dviejų giminingų kairiųjų jėgų, LSDP ir LDDP, susijungimas, įvykęs 2001 metais. Socialdemokratija Lietuvoje tapo vienas iš pagrindinių politinių veiksnių. LSDP suvaidino labai svarbų vaidmenį atkuriant, ir tvirtinant Lietuvos valstybingumą. Vadovaujant ir aktyviai dalyvaujant socialdemokratams Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, tapo NATO nare, įsivedė eurą, sėkmingai pirmininkavo Europos Sąjungai. Mes žengėme svarbius žingsnius, stiprindami Lietuvos energetinę nepriklausomybę ir saugumą, pradėjome derybas dėl įstojimo į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Socialdemokratai aktyviai dalyvavo visų kadencijų Seimo darbe, formavo ar dalyvavo formuojant šešių LR Vyriausybių sudėtis. 1993 metais prezidento rinkimuose ilgametis socialdemokratų lyderis šviesios atminties Algirdas Brazauskas sulaukė didžiulio tautos palaikymo ir buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos prezidentu. Turime šlovingą istoriją, privalome ją prisiminti ir didžiuotis. Šia proga norėčiau pagerbti ir dar kartą priminti bičiulių vardus, kurių dėka socialdemokratinės idėjos, vertybės ir vizijos tapo mūsų gyvenimo jėga. Tai - Kovo 11-osios signatarai, LSDP atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai ir partijos vadovai. Šviesios atminties profesorius Kazimieras Antanavičius buvo pirmasis veiklą Lietuvoje atnaujinusios LSDP lyderis, daug prisidėjęs prie socialdemokratijos idėjų sklaidos visuomenėje. Jis buvo ir mano mokytojas, didelį autoritetą turėjęs profesorius, dėstęs man dvi disciplinas tuometiniame Vilniaus inžineriniame statybos institute. Mums labai svarbus LSDP garbės pirmininko profesoriaus Aloyzo Sakalo išmintingas, o neretai - kietas ir atviras žodis, kuris priverčia suklusti, susimąstyti apie socialdemokratinių vertybių esmę. Europos Sąjungos komisaras Vytenis Andriukaitis, atlikęs didžiulį darbą, vienijant LSDP ir LDDP gretas, yra autoritetingas partijos ideologas, modernios socialdemokratijos formuotojas ir neišsenkamos energijos žmogus. Po šio trumpo partijos jubiliejaus padiktuoto ekskurso į istoriją, noriu apibendrinti socialdemokratijos būklę Lietuvoje. Šiandien LSDP - didžiausia, įtakingiausia ir populiariausia šalies politinė jėga, vienijanti daugiau kaip 21 tūkst. narių, telkianti valdančiąją koaliciją ir vadovaujanti Vyriausybei. Apie darbus, padarytus ir atliekamus, buvo neseniai kalbėta pristatant Vyriausybės ataskaitą, todėl pernelyg nesiplėsdamas paminėsiu tik keletą esminių dalykų, iliustruojančių atsakingą, į žmogaus ir valstybės gerovę orientuotą mūsų politiką. 2015-ieji buvo išskirtiniai metai Lietuvai. Įvestas euras, sėkmingai įgyvendinti strateginiai energetiniai suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, elektros jungčių projektai. Apie daugelį dalykų galime pasakyti - rekordiniai. Būtent rekordiškai augo užsienio investicijos, atsivėrė naujos eksporto rinkos. Mūsų žemdirbiai užaugino visų laikų rekordinį grūdinį augalų derlių. Tai modernaus ūkininkavimo ženklas. Iš stagnacijos išsivadavo i pakilo Lietuvos oro uostas - šiemet keleivių pervežimas pasieks maksimalią galią, Klaipėdos jūrų uostas skaičiuoja rekordines krovinių pervežimo apimtis. Paminėjau tik kelias kryptis, kuriomis žengiant pasiektas proveržis. Bet svarbiausia, mes sutvirtinome valstybės ekonomikos pamatą, kurio neišjudino nei išorės smūgiai, nei vidaus įtampos. Tai leido įgyvendinti socialiai orientuotą Vyriausybės programą ir kartu skatinti verslą, pritraukti investicijas. Praėjusiais metais. Kritikų iš opozicijos balsus nutildė ir racionali finansinė politika. Pernai buvo pasiektas mažiausias po Nepriklausomybės atkūrimo valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų deficitas, kuris sudaro minus 0,2 procento bendrojo vidaus produkto. Nors buvo prognozuota iki 1,2 procento. Tai išskirtinis laimėjimas, rodantis, jog labai atsakingai vertinome ir tvarkėme finansus, užtikrinome geresnį mokesčių administravimą. Vienas svarbiausių laimėjimų - didėjančios gyventojų pajamos, kurias gausino naujų darbo vietų kūrimas, didėjantis žmonių užimtumas ir atlyginimų kėlimas. Pernai 150 mln. eurų buvo skirta pensijų ir mažiausias algas gaunančių kultūros, socialinės srities darbuotojų, statutinių pareigūnų darbo užmokesčio didinimui. Mažindami socialinės atskirties atotrūkį inicijavome laipsnišką minimaliosios mėnesinės algos (MMA) didinimą. MMA nuo 2016 m. pradžios padidėjo nuo 325 eur. iki 350 eur., o minimalus valandinis atlygis - iki 2,13 eur. Valdančioje koalicijoje esame sutarę, kad 2016 metų liepos MMA padidės dar 30 Eur - iki 380 Eur. Pajamų nelygybės problemą esame užsibrėžę spręsti per neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). Nuo sausio 1 dienos NPD išaugo nuo 166 eurų iki 200 eurų. Kitąmet vėl ketinama jį kelti mažiau uždirbantiems, taip pat bus svarstoma įvesti neapmokestinamąjį minimumą “Sodros” įmokoms. Geriau apmokamų darbo vietų kūrimą ir tvarios socialinio draudimo sistemos klausimus padės įgyvendinti socialinis modelis, kuris šiuo metu svarstomas Seime. Nė viena Vyriausybė iki mūsų nesiryžo imtis pribrendusių permainų socialiai jautrioje srityje . Darbo užmokesčio didėjimas - svarbus veiksnys, turėję didelį poveikį namų ūkio pajamų gausėjimui ir stabiliam vartojimo augimui. Nuo 2012 metų vidutinis darbo užmokestis pakilo 16 proc., o nedarbas sumažėjo beveik dvigubai ir priartėjo prie natūraliojo nedarbo lygio rodiklio. Kaip buvome pažadėję, smarkiai sumažinome ir toliau mažinsime energetikos kaštus, kurie lemia mažesnes išlaidas komunaliniams mokesčiams. Per pastaruosius trejus metus elektros kaina buitiniams vartotojams sumažėjo 12,4 proc., o šilumos energijos - penktadaliu. Seime nutarėme, kad per krizę sumažintos valstybinės pensijos ir senatvės pensijos dirbusiems pensininkams bus kompensuojamos iki 2018 metų pabaigos. Taip pat priimtas įstatymas, kuriuo bus kompensuojamos pensijos asmenims, kuriems jos buvo sumažintos dėl turėtų draudžiamųjų pajamų. Kompensuojamos sumos pradedamos mokėti nuo šių metų trečio ketvirčio. Noriu pridurti, kad pensijas ir atlyginimus galėjome padidinti dar ženkliau, jeigu mūsų Vyriausybei nereikėtų kompensuoti beveik pusės milijardo eurų, kuriuos valdantieji konservatoriai neteisėtai nusavino per krizę, karpydami žmonių pensijas ir žmonių atlyginimus. Pradėjus taikyti naują gyvenamų namų atnaujinimo modelį, sulaukėme galingos renovacijos bangos. Per pastaruosius trejus metus atnaujinta per tūkstantį daugiabučių namų. Šiuo metu vykdoma dar maždaug tūkstančio pastatų renovacija. Sugrįžtančios paskolų lėšos bus naudojamos viešojo sektoriaus pastatų ir gatvių modernizavimui, atskirų miesto kvartalų renovacijai. Dar viena sritis, kurioje įvyko didžiulės permainos - krašto apsauga. Per pastaruosius trejus metus daugiau kaip dvigubai - beveik 300 mln. eurų padidinome gynybos biudžetą kariuomenės modernizavimui ir komplektavimui, kovinės galios stiprinimui. Mūsų Vyriausybė konkrečiais veiksmais patvirtino, kad iškilus pavojui Lietuva bus pasirengusi gintis ir patikimai veikti kartu su kitais aljanso partneriais, sustiprindama NATO skydo gynybos jėgą. Lietuvos ekonomikos laimėjimus atspindi ir autoritetinguose tarptautiniuose reitinguose. 2015-aisiais Lietuva sustiprino savo pozicijas Pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo ir „Doing business” verslumo indeksų skalėse. Lietuva nuo 2012 metų pakilo per 9 ir 7 pozicijas. Konkurencingumo reitinge šiandien mūsų šalis užima aukščiausią iki šiol turėtą - 36 - poziciją. Tai tik keletas nuveiktų darbų, kurie išsamiau buvo aptarti Seime pristatytoje Vyriausybės veiklos ataskaitoje. Kviečiu visus pasinaudoti šia ataskaita savo rinkimų kampanijose, informuoti žmones, ką nuveikėme. Mes galime didžiuotis pasiektais rezultatais ir darbais, kurie bus tęsiami. Tęsiant Vyriausybės pradėtą švietimo, sveikatos apsaugos, valstybės tarnybos pertvarką, galime realiai kalbėti apie šių sferų darbuotojų uždarbio didinimą. Sėkmingai apsijungiant aukštosioms mokykloms, galima garantuoti nemokamas bakalauro studijas, studijų kokybę. Priėmus Seime Socialinį modelį, tikimės užsienio investicijų pritraukimo, darbo našumo kilimo, naujų, gerai apmokamų, darbo vietų kūrimo, į kurias pretenduotų pagal valstybės užsakymą paruošti specialistai. Pertvarkant socialinės rūpybos sistemą, jų funkcijas, keliant specialistų paruošimo lygį, galime sėkmingiau kovoti su alkoholizmu, vaikų nepriežiūra, jų ugdymą ne vaikų namuose, o šeimose, gerinti nusikaltimų buityje prevenciją. Vykdant struktūrinės mokesčių sistemos reformas pokyčius sprendimai, visų pirma, turėtų būti nukreipti į mokesčių progresyvumo didinimą, į santykinai didelį lyginamąjį svorį turinčio darbo jėgos apmokesdinimo mažinimą, mažiausias realias pajamas gaunančių uždarbio didinimą ir jų motyvacijos skatinimą. Tęsiant pradėtas kovos su šešėliu priemones, optimizuojant turto apmokesdinimą, stabiliai augant ekonomikai, atsigaunant eksportui, galima ne tik didinti šalies pajamas, bet kelti jų perskirstymo dalį. O tai papildomos galimybės žemės ūkyje iškilusių bei kitų svarbių problemų sprendimo galimybės. T.y. - visa tai, kas betarpiškai įtakoja į emigracijos ir migracijos srautus, žmonių saugumą, nuotaiką, savijautą. Per pastaruosius 3,5 metus tam pagrindas yra sukurtas. Mieli bičiuliai, Pasaulis keičiasi. Socialdemokratija, saugodama ginamas vertybes ir principus, taip pat privalo keistis. Pasaulio, Europos socialdemokratai nuolat diskutuoja šiuo klausimu, ir mes galime sėkmingai įsilieti į šias diskusijas, atskleisdami ir savo patirtį. Kitaip nei Vakarų ar Šiaurės Europos šalyse, Lietuvos visuomenė palankiai vertina socialdemokratus. Bet pas mus taip pat vyksta įvairūs procesai. Kaip rodo naujausi viešosios nuomonės tyrimai, socialdemokratų rinkėjus bando perimti ne tiek Darbo ar Tvarkos ir teisingumo partijos, o Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. LSDP yra unikali partija. Daugiau nei 3 metus vadovaudami valdančiai koalicijai mes išlaikome aukščiausiais reitingų pozicijas - esame per žingsnį priekyje. Žmonių pasitikėjimas įpareigoja mus veikti skaidriai, stiprinti jėgas ir laimėti rinkimus įtikinama persvara. Turime siekti, kad būtume naujos valdančios daugumos formuotojai, lyderiai. Šio tikslo tikrai neįgyvendinsime, jeigu toliau barstysime rinkėjų palankumo balsus. Aš, kaip partijos vadovas prisiimu atsakomybę, vesdamas į rinkimus socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą. Tačiau to maža. Tokią atsakomybę turi prisiimti kiekvienas, kuris turi ambicijų tapti Seimo nariu. Kuris nori, kad socialdemokratinės vertybės nugalėtų šiuo metu madingas nuostatas - pasirūpink savimi pats. Ne vieta sąraše apsprendžia mūsų indėlį į pergalę, o rinkėjų balsai. Dėl jų ir reikia kovoti. Tik tada mūsų pergalė bus įtikinama ir mes galėsime tęsti savo darbus, užuot padovanoję oponentams savo įdirbį ir pradėtus projektus. Esame ambicinga partija ir privalome labai atsakingai rengtis rinkimams, kuriuose reikės dalyvauti kiekvienam bičiuliui. Pabrėžiu - kiekvienam. Nes tik sutelkę jėgas, kalbėdami suprantamai ir vienu balsu, pajėgsime suburti rinkėjus ir pelnyti jų paramą. LSDP pozicija turi būti girdima bendrame rinkimų kampanijos chore. Pristatykime ją drąsiai, nuoširdžiai, energingai. Mūsų stiprybė - nuveikti darbai, jų tęstinumas. LSDP vadovaujama Vyriausybė, be gaišaties tęsė pirmtakų pradėtus strateginius darbus ir drąsiai ėmėsi tokių atsakingų projektų, kaip euro įvedimas, viso šilumos ūkio pertvarka. Mes nedalijome ir nedalinsime pigių populistinių pažadų. Nedalyvausime skaičių lenktynėse. Mes gerbiame savo rinkėjus, todėl duotas žodis turi virsti konkrečiu rezultatu ar nuveiktu darbu. Svarbiausi rinkimų programos akcentai remiasi trimis pagrindiniais principais - laisve, solidarumu ir socialiniu teisingumu. Didėjantis švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos ir socialinės srities finansavimas yra valstybės investicijos į žmogų ir jo gerovę. Skatindami šalies ekonomiką, naujų darbo vietų kūrimą, garantuosime nuoseklų Lietuvos žmonių pajamų augimą. Šiandien jums pristatyta LSDP rinkimų programos BETA versija. LSDP kandidatai, aktyvas gaus instrumentą, politinės agitacijos įrankį, kuris betarpiškai bendraujant su rinkėjais, padės išgryninti partijos poziciją, sudominti žmones, patraukti juos į savo pusę. BETA versiją bus galima rasti internete ir tiesiogiai teikti pasiūlymus, kurie atsispindės LSDP rinkimų programoje. Svarbiausios LSDP programinės nuostatos siejamos su reemigracijos ir socialinio teisingumo (socialinės gerovės valstybės siekinio) problemomis. Mūsų rinkimų kampanijos skiriamieji ženklai - darbo ir oraus atlyginimo, aukštos kokybės ugdymo ir nemokamo mokslo garantija, stiprios valstybės, gerbiančios socialinio teisingumo principą, ir kuriančios palankią aplinką verslui, stiprinimas. Kad užtikrintume saugią senatvę, mes inicijuosime parengti ilgalaikę socialinės apsaugos strategiją ir sieksime nacionalinio partijų sutarimo šiuo klausimu. Tai būtų valstybės įsįpareigojimas prieš dabartinius ir būsimus senjorus. Labai svarbu, kad rinkiminės programos rengime aktyviai dalyvautų mūsų skyrių bičiuliai, partiniai šakiniai komitetai. Programos turinys būtų maksimaliai priartintas prie vietos problemų, jis būtų konkretus ir aiškus. Visoje Lietuvoje sukurta socialdemokratų partijos struktūra - tai konkretūs žmonės, partijos nariai ir simpatikai, kurie gyvena šalia ir jų nuomonė yra visada svarbi. Mūsų visų - kandidatų, aktyvo, agitatorių, skyrių, poskyrių, grupių vadovų - veiklos rezultatu turi tapti visavertė LSDP rinkiminė programa, kurią mes, kartu su rinkiminių šūkiu, paskelbsime rugpjūčio mėnesį. Tai bus pagrindinis mūsų rinkiminės kompanijos elementas. Apibendrindamas programos esmę, noriu pabrėžti - dirbsime taip, kad suteiktume tikėjimą ateitimi ir pasitikėjimą savo jėgomis, stabilumo, saugumo ir bendrystės jausmą. Mes norime ir raginame visus Lietuvos žmones kurti savo gyvenimą savo Tėvynėje Lietuvoje - savo namuose. Tai - šalis, kurią mylime, kurioje norime gyventi, auginti vaikus ir kuria didžiuojamės. Tokios yra LSDP ambicijos. Pradėtus darbus numatome tęsti naujojoje LSDP programoje „ Saugi, solidari ir laiminga visuomenė”. Programa - tai politinė doktrina, atspindinti mūsų vertybes ir idėjų sistemą. Naujoje programoje pateikiami į ilgalaikę perspektyvą orientuoti partijos veiklos principai, strateginiai tikslai, svarbiausi uždaviniai. Praėjusiame LSDP suvažiavime buvo priimtas sprendimas pradėti partijos atsinaujinimą, o naujoji programa - ryškiausias šio atsinaujinimo pavyzdys. Kaip jau minėjau, Lietuvoje tampa madinga liberali nuostata, kad kiekvienas privalo pasirūpinti ir savimi, ir dar - valstybe, o jai pakanka tik „naktinio sargo” vaidmens. Mes, socialdemokratai, esame ta partija, kuri turi pasipriešinti šiai ydingai, „tu man nesvarbus” ideologijai ir drąsiai pasakyti - turi būti abipusis ryšys. Piliečiai turi rūpintis savo valstybe, tačiau ir šiuolaikiška valstybė privalo pasirūpinti savo piliečiais. Visų pirma per kokybiškas ir visiems prieinamas viešąsias paslaugas. Per kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą, socialinę rūpybą, gyvenimo saugumą. Atsakinga valstybė turi ne kažką duoti ar reikalauti iš savo piliečių. Atsakinga valstybė yra tarsi bendruomenės namai, kuriuose rūpinamasi bendruomeniškumu, vertybėmis. Būtent toks yra socialdemokratinis požiūris į valstybės, visuomenės ir individo santykį. Kaip sakė XX a. švedų socialdemokratai, valstybė turi tapti tautos namais, (Folkhemmet), užuot buvusi tik dėl geresnės vietos tarpusavyje konkuruojančių individų egzistavimo vieta. Bendražygiai, artėjame prie svarbiausio metų politinio įvykio - Seimo rinkimų, iki kurių liko penki mėnesiai. Ar viską padarėme, kad būtume pasirengę rinkimų batalijoms? Nepadarėme. Tokią išvadą darau, vertindamas pastaraisiais metai susiklosčiusią padėtį viešųjų ryšių lauke. Dėl to patyrėme ir praradimų. Visi esame žmonės - sunku atlaikyti viešųjų ryšių atakų bangas. Bet išėjusiems neuždaryti keliai sugrįžti. Nedramatizuoju padėties ir dėl aptirpusių visuomenės apklausų rezultatų. Tai vertinu kaip signalą, verčiantį susiimti. Tikrasis vertinimas bus rinkimų rezultatai. Bet man neramu dėl kartais vangios, inertiškos LSDP laikysenos, kai turime kuo pasigirti, kai reikia pristatyti Vyriausybės nuveiktus darbus ar parodyti principingą poziciją, ypač regioninėje spaudoje ar socialiniuose tinkluose. Laikas visiems kibti į darbą. Savo gretose turime septynis ministrus, 39 Seimo narius, didelį padėjėjų korpusą, būrį viceministrų, merų. Tačiau viešosiose politikų tribūnose - vis tos pačios besikartojančios bičiulių pavardės. Negi kiti neturi nuomonės ar stokoja drąsos išdėstyti savo poziciją? Daug tikiuosi iš jaunųjų socialdemokratų. Mūsų rinkimų sąrašas atnaujintas jaunais veidais. Manau, kad kitų rinkimų į Seimą sąraše jų bus dar daugiau. Eidami šiuo keliu užtikriname sklandžią kartų kaitą ir ugdome partijos rezervą. Norėtume, kad jaunieji socialdemokratai būtų drąsesni viešojoje erdvėje, atviruose disputuose ir nevengtų prisistatyti partijos nariais. Lietuva turi pamatyti, kad socialdemokratų gretose yra daug kūrybingo jaunimo. Atremkite agresyvią oponentų retoriką sąmoju, sugėdinkite patyčų autorius. Juk norime kurti saugią, be patyčų Lietuvą - tam inicijuojamos net atskiros kampanijos. Panaudokite ironijos ir sveiko sąmojaus ginklus prieš interneto trolius. Taip pat skatinu jaunimą veikti aktyviau, daugiau bendrauti su savo bendraamžiais, savo profesijos, gyvenamosios vietos bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis. Rinkimų rezultatams turės įtakos didėjantis jaunųjų rinkėjų aktyvumas, išryškėję skirtumai didžiuose miestuose ir regionuose, socialinės medijos ir viešųjų ryšių įtaka rinkėjų nuotaikoms. LSDP skyriams yra suteikta gerokai daugiau savarankiškumo - ir finansine prasme, ir veiklos požiūriu, tačiau kol kas nematyti rinkimų nuotaikų, didesnio pasitikėjimo savimi, juo labiau negirdėti apie visuomenines iniciatyvas. Susidaro įspūdis, jog vis dar laukiama nurodymų iš centro, kad viską atliks Centrinis rinkimų štabas. Taip neturi būti. Neužteks vien tik išklijuoti plakatus ir laukti rinkimų desanto iš Vilniaus. Kiekvienas skyrius privalo turėti savo rinkimų agitacijos ir viešųjų ryšių planą, o svarbiausia dirbti su rinkėjais. Centrinis štabas tik pateiks bendrą strategiją, koordinuos skyrių veiksmus, organizuos akcijas, konsultuos ir apmokys. Centrinis štabas generuoja įdomius, naujoviškus rinkiminės kampanijos elementus, bet norėtųsi daug greitesnio tempo juos realizuojant. Reikės kovoti dėl kiekvieno rinkėjo balso. Nenorintys ar negalintys turi trauktis ir užleisti vietą iniciatyviems, aktyviems, kūrybingiems! Labai svarbus darbas su gyventojų bendrijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo atstovais, studentija. Bet dar svarbiau - betarpiškas bendravimas su rinkėju, nes tai nuoširdu ir padeda įtikinti mūsų idėjų patrauklumu. Noriu atkreipti dėmesį į didžiuosius miestus. Čia vyks atkaklios kovos dėl rinkėjų balsų. Todėl neužtenka balionų, raudonų šalikų ar eisenų įtaigos. Kiekvienas skyrius privalo parengti solidžią rinkimų kampanijos programą su konkrečiomis iniciatyvomis, kurios suburtų gyventojus. Mūsų uždaviniai rinkimams:

 1. Aš, kaip partijos pirmininkas, esu visiškai atsakingas už Seimo rinkimų rezultatus. Todėl aktyviai dalyvausiu rinkiminėje kampanijoje, griežtai kontroliuosiu jos eigą, rinkimų biudžeto išlaidas, to paties reikalausiu iš Centrinio rinkimų štabo, savo pavaduotojų, Prezidiumo narių, skyrių pirmininkų, kandidatų. Iš jūsų taip pat reikalausime atsakomybės, vienybės, aktyvumo, iniciatyvos.
 2. Pamirškime vidinius nesutarimus. Jokių konfliktų tarp bičiulių ar santykių aiškinimosi viešojoje erdvėje. Jeigu sprendimas priimtas - privalome veikti kaip viena komanda. Darni ir kalbanti vienu balsu. Tik vienybė ir susiklausymas padės pasiekti pergalę rinkimuose.
 3. Mūsų tikslas - įtikinama pergalė rinkimuose (ne mažiau nei turime dabar LSDP frakcijoje Seime - t.y. 39) ir lyderystė formuojant būsimą koalicija. Tokiam rezultatui mus įpareigoja Lietuvos žmonių rodomas pasitikėjimas socialdemokratų partija.

Aš didžiuojuosi, kad priklausau šiai daliai ir kartu dirbsiu, kad kuo daugiau Lietuvos žmonių mumis pasitikėtų ir didžiuotųsi. AŠ DIDŽIUOJUOSI LIETUVA Tikiu, jog ir mano dukra bei anūkės ja didžiuosis Viskas priklauso nuo mūsų pačių. Mes einame į Seimo rinkimus ir turime juos laimėti. Aš tikiu, jog mes tai padarysim. Laimėsime rinkimus ir antrą kadenciją (iš eilės) tapsime valdančiąja partija, kuri formuos Vyriausybę. Bičiuliai, būkime susitelkę, aktyvūs ir tvirti. Pergalė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, ji - kiekvieno atsakomybė. Analogijų kitose kalbose neturinti lietuviško žodžio „bičiulis” kilmė rodo bičių ir žmonių elgesio bendrumą. Būkime tokie organizuoti, atkaklūs ir vieningi, kokios yra bičių šeimos. Šeima yra stiprybės, jėgos ir gyvybės šaltinis. Su Gegužės pirmąja Ačiū už dėmesį

LSDP eina į rinkimus ne dalyvauti, o nugalėti

Didžiausia ir populiariausia šalies partija - Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) - pradeda politinę rinkimų į Seimą kampaniją. Socialdemokratai į 2016 m. Seimo rinkimus eina ne dalyvauti, o nugalėti. „Mes turime parodyti XVI Vyriausybės, vadovaujamos LSDP pirmininko Algirdo Butkevičiaus, sėkmingą darbą gerinant Lietuvos ekonominę, socialinę ir gynybinę padėtį bei užtikrinti Lietuvos žmones, kad tęsime savo pradėtus darbus ir įsipareigojimus”, -  rašoma šiandienos LSDP Tarybos nutarime dėl LSDP pasirengimo 2016 m. Seimo rinkimams. Taryboje taip pat patvirtinta partijos XXXIV suvažiavimo, kuriame bus tvirtinama LSDP bendra ir rinkimų į Seimą programos bei kandidatai rinkimuose į Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėse rinkimų apygardose, programa.

LSDP rinkimų programos akcentas - viduriniosios klasės stiprinimas

Lietuvos socialdemokratų partijos (LDSP) Taryba pritarė partijos rinkimų programai, kuroje akcentuojama, kad partija vadovaujasi trimis pagrindiniais principais -     laisve, solidarumu ir socialiniu teisingumu. Programoje išdėstyti LSDP veiklos tikslai: sukurti stiprų visuomenės vidurinįjį sluoksnį, kuris taptų mūsų šalies visuomenės pagrindine dalimi; mažinti socialinę atskirtį ir taip kurti pozityvų visuomenės klimatą; skatinti gimstamumo augimą, o išorinę emigraciją keisti vidine migracija; paversti mūsų šalį solidarios, kūrybingos ir aktyviai kuriančios visuomenės šalimi. „Svarbiausi šios mūsų naujos rinkimų programos akcentai yra investicijos į žmogų ir jo gerovę per didesnį finansavimą švietimui ir mokslui, sveikatos apsaugai ir socialinei politikai, bei investicijos į šalies ekonomiką, naujų darbo vietų, kurios garantuos nuoseklų Lietuvos žmonių pajamų augimą, kūrimas. Taip pat - naujoji ekonominė politika, naujas Lietuvos socialinis modelis, inovatyvių produktų gamyba, robotizavimas, bioekonomika - kaip Lietuvos vizitinė kortelė. Žinoma, ir demokratijos bei Lietuvos saugumo stiprinimas”, - tvirtina rinkimų programos grupės vadovas, LSDP Perzidiumo narys Rimantas Vaitkus.

LSDP Taryba pritarė partijos programai „Saugi, solidari ir laiminga Lietuva”

Lietuvos socialdemokratų partijos (LDSP) Taryba pritarė partijos programai „Saugi, solidari ir laiminga Lietuva”. „LSDP programa - tai mūsų politinė doktrina, atspindinti mūsų vertybes ir idėjų sistemą. Ši programa kuriama ne vieneriems metams, joje pateikiami į ilgalaikę perspektyvą orientuoti partijos veiklos principai ir strateginiai tikslai, svarbiausi uždaviniai. Praeitame LSDP suvažiavime buvo priimtas sprendimas pradėti partijos atsinaujinimą, o naujoji programa - kol kas ryškiausias šio atsinaujinimo pavyzdys”, - teigia Juozas Bernatonis, LDSP vicepirmininkas, vadovavęs LSDP politinės programos rengimo grupei. Pasak jo, svarbiausias socialdemokratų programoje prioritetas - skurdo mažinimas. „Skurdžiai, vos galą su galu suvedantys žmonės negali būti laimingi. Jaunas ir darbštus emigruos, pensininkas mąstys apie išgyvenimą, o ne apie gyvenimą. Todėl visos mūsų priemonės, visos mūsų pastangos turi būti nukreiptos į skurdo mažinimą”, - tvirtina Juozas Bernatonis.

Prasidėjus rinkimų kampanijai, bičiuliai, norintys paremti kandidatus į LR Seimą turėtų žinoti apie privalomą turto deklaraciją. Daugiau informacijos straipsnyje:

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/perspeja-del-prievoliu-norintiems-paremti-kandidatus-i-seima.htm LSDP informacijos centras

Socialdemokratai kreipėsi į prokurorus: Ar A. Margelis savivaldybei gelbėjimo ratus perka iš savo įmonės?

Socialdemokratų partija kreipėsi į Kauno apygardos prokuratūrą prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Lazdijų mero Artūro Margelio galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. LSDP siekia, kad būtų principingai įvertinta Lazdijų rajono savivaldybės vadovo dosnumas žiniasklaidos grupei, kurios bendraturtis yra (arba buvo) jis pats - TS-LKD partijos narys A. Margelis. Tokiais pirkimais, kai iš savo bendrovės savivaldybės įmonei buvo perkami televizoriai po 5 tūkstančius eurų ir už dešimtis tūkstančių - kanceliarinės prekės, savivaldybei daroma akivaizdi finansinė žala. Už tokią veiklą Baudžiamasis kodeksas (228 str. 1 dalis) numato baudžiamąją atsakomybę. Žiniasklaidoje paviešinta informacija sudaro pagrindą išvadai, jog A. Margelis galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus ir tuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus: 1. Lazdijų savivaldybė ypač dosni žiniasklaidos grupei, kurios bendraturtis buvo A. Margelis. 2. Pernai rajono savivaldybė iš bendrovės „Dzūkų žinios” pirko skelbimų, viešinimo ir užsakomųjų straipsnių spausdinimo paslaugas už daugiau kaip 15 tūkst. eurų. 3. Iš įmonės, susijusios su meru, savivaldybė praėjusiais metais už daugiau kaip 13 tūkst. eurų įsigijo kopijavimo popieriaus ir kanceliarinių prekių už 15 tūkst. eurų ( iš UAB ,,Dzūkų žinios”). 4. 2015-ųjų pabaigoje Lazdijų rajono savivaldybės biblioteka beveik 5 tūkst. eurų paklojo už televizorių, kurį taip pat pirko iš laikraštį leidžiančios bendrovės (t. y. iš UAB ,,Dzūkų žinios”). 5. UAB ,,Dzūkų žinios” vadovu yra A. Margelio žentas D. Brindza, o vadybininke dirba A. Margelio duktė Rūta Brinzienė. Viešai VRK internetiniame tinklalapyje: http://www.2013.vrk.lt/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas86340/Kandidato86340InteresuDeklaracija.html) bei VTEK tinklalapyje: http://vtek.lt/paieska/id001/id001.php?id=tsFAPdliEllexR51DiWiUaMwz7jBfpcXsabSwPDlyFY&pid=NOAaxEbUldg skelbiamais paskutinės A. Margelio viešųjų ir privačių interesų deklaracijos duomenimis, A. Margelis yra UAB “Dzūkų žinios” akcininkas. Taigi viešai skelbiamais duomenimis Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis yra UAB “Dzūkų žinios” akcininkas, t. y. įmonės su kuria Lazdijų rajono savivaldybė bei jai priklausančios įstaigos sudarė sandorius. Lazdijų rajono savivaldybės merui A. Margeliui, būdamas atsakingas už savivaldybės administracijos ir savivaldybei priklausančių biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą, galimai siekė asmeninės naudos bei naudos artimiesiems asmenims sudarydamas sandorius su A. Margelio valdoma (arba valdyta) ir jo žento vadovaujama UAB “Dzūkų žinios. Iš pirkimų sąrašo matytis, jog Lazdijų rajono savivaldybė bei jai pavaldžios įstaigos vykdė didelį kiekį pirkimų iš UAB ,,Dzūkų žinios”. Kaip matyti iš UAB ,,Dzūkų žinios” buvo perkami televizoriai (3 kartus), įrankiai, gelbėjimo ratai, baldai, patalynė. Kai tuo tarpu pačios įmonės tinklalapyje nurodyta, kad įmonė iš esmės užsiima tik leidyba ir bei prekyba knygomis. Tokiu būdu manytina, jog galimai siekiant asmeninės naudos bei naudos artimiesiems asmenims buvo sudaryti sandoriai su A. Margelio valdoma (arba valdyta) UAB “Dzūkų žinios” dėl prekių ir paslaugų pirkimo.

Socialdemokratai klausia, ar A. Guoga ofšorinėse bendrovėse nevengė mokesčių

Paaiškėjus, kad viso pasaulio žmonių dėmesio sulaukusiame paviešintame ofšorinių kompanijų savininkų sąraše yra ir Lietuvos politiko, europarlamentaro, Liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotojo Antano Guogos pavardė, Seimo LSDP frakcija nusprendė kreiptis į Finansų ministeriją ir Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama išsiaiškinti, ar teisėtai Antanas Guoga registravo ofšorines bendroves  mokesčių rojais vadinamose teritorijose. Ar tokiu būdu nebuvo vengiama mokesčių? Taip pat socialdemokratai oficialiai klausia, ar ofšorinėmis kompanijomis nesinaudoja kiti Lietuvos politikai bei jų šeimų nariai. Kyla vis daugiau abejonių, ar ofšorinėmis kompanijomis ir mokesčių lengvatomis  besinaudojantys asmenys, pavyzdžiui, A. Guoga, elgiasi etiškai kaip politikai. Viešinamos A. Guogos labdaros akcijos atrodo keistai, kai sutaupoma mokesčių sąskaita, o paskui tie pinigai dalijami kaip labdara  ir veikia kaip reklama politikui.

Eduardas Šablinskas: „Atšvaitai - ne vienadienė akcija - žuvusiųjų keliuose mažėja”

Socialdemokratų inicijuotas projektas mažina žuvusiųjų keliuose skaičių. Per 10 metų Lietuvoje eismo įvykiuose  žuvusių žmonių sumažėjo daugiau kaip 3 kartus. Remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos duomenimis, pastaraisiais metais kelis kartus sumažėjo ir eismo įvykiuose nukentėjusių vaikų skaičius. Per paskutinius 10 metų žuvusių vaikų (iki 18 metų) sumažėjo apie 6 kartus. 2015 m. dėl savo neatsargumo ir nedrausmingumo Lietuvoje nežuvo nė vienas vaikas. 2002 m. idėjos dalinti atšvaitus iniciatorius Seimo narys Eduardas Šablinskas pirmuosius 80 tūkst. atšvaitų, padedant policijos pareigūnams, išdalino pirmokėliams ir važnyčiotojams.  2006 m., socialdemokratų iniciatyva, balandžio 6-oji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. „Džiaugiuosi, kad prieš keturiolika metų socialdemokratams kilusi idėja dalinti atšvaitus atnešė tokių puikų rezultatų, o įteisinta atmintina Saugaus eismo diena vis labiau pastebima visuomeniniame gyvenime”, - surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Eduardas Šablinskas. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susiekimo ministerijos vadovo Egidijaus Skrodenio teigimu, žuvusiųjų skaičių sumažinti pavyko keliuose įrengus kalnelius, žiedines sankryžas. Visuomenės dėmesio atkreipimas į saugumą keliuose, atšvaitų segėjimą, taip pat padėjo pasiekti ženklių rezultatų. „Atšvaitų ar kitų šviesą atspindinčių priemonių segėjimas akivaizdžiai pasiteisina. Palyginus eismo įvykiuose nukentėjusius eismo dalyvius - pėsčiuosius ir dviratininkus 2002 m. ir 2015 m., žuvusiųjų ir sužeistų žmonių sumažėjo perpus. Viena iš sumažėjusių eismo įvykių priežasčių - pėsčiųjų ir dviratininkų atšvaitų naudojimas. Pėstieji be atšvaitų tamsiuoju paros metu rizikuoja gyvybe 8 kartus labiau negu pėstieji su atšvaitais”, - kalbėjo E. Skrodenis. Pasak Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininko Gintaro Aliksandravičiaus, nors pasiekta teigiamų rezultatų, tačiau Lietuva vis dar yra tarp tų Europos Sąjungos šalių, kuriose žuvusiųjų skaičius milijonui gyventojų yra didžiausias, todėl eismo saugumas keliuose išlieka vienas pagrindinių mūsų valstybės iššūkių. „Siekiant sumažinti nukentėjusių ir žuvusiųjų keliuose skaičių, numatytos 3 veiklos kryptys - mokymas, kontrolė ir transporto priemonių gerinimas. Sugriežtinimai duoda trumpalaikius rezultatus. Tik žmonių sąmoningumas gali padėti išvengti nelaimių”, - įsitikinęs G. Aliksandravičius. Kol nepasiekta, kad keliuose nebūtų žuvusiųjų, Seime inicijuojami nauji įstatymų projektai. „Skatinsime atšvaitų naudojimą ant vaikų drabužėlių, sieksime, kad būtų išieškomos baudos iš pažeidėjų (pvz. neleisti susituokti, kol nesumokėjo baudų), bausti už kalbėjimą mobiliuoju telefonu einančius per perėją ir kt. Skaudžių nelaimių kelyje galima išvengti. Saugaus eismo dienos Lietuvoje galėtų vykti kasdien“, - įsitikinęs Seimo narys E. Šablinskas.

R. Malinausko sprendimas pasitraukti gerbiamas, durys sugrįžti į partiją atviros

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas nusprendė pasitraukti iš  Socialdemokratų partijos, taip pat LSDP prezidiumo ir partijos pirmininko pavaduotojų po to, kai jam LSDP valdyba pasiūlė laikinai sustabdyti narystę partijoje. „Tam laikotarpiui, kol bus galutinai išsklaidytos visuomenėje tvyrančios abejonės dėl visų su Druskininkais susijusių istorijų, paprašėme suspenduoti savo narystę partijoje”, - sakė LSDP pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas. „Gerbiame Ričardo Malinausko apsisprendimą, koks jis bebūtų. Tikime , kad jis kaip ambicingas, atkaklus politikas įrodys savo teisumą.  Jam durys sugrįžti į partiją tikrai lieka atviros,” - taip R.Malinausko sprendimą trauktis iš partijos komentavo G. Kirkilas. G. Kirkilas primena, kad yra jau buvę ir daugiau atvejų, kai  dėl mestų nepagrįstų įtarimų narystę Socialdemokratų partijoje turėjo stabdyti įtakingi jos nariai. Įtarimams nepasitvirtinus socialdemokratai sėkmingai tęsė ir tęsia savo veiklą partijoje.

LSDP Kėdainių skyriaus ataskaitinė konferencija

Kovo 24 dieną LSDP Kėdainių skyriuje vyko ataskaitinė konferencija, kurioje  dalyvavo LSDP Pirmininko pavaduotojas, Ministro Pirmininko patarėjas, kandidatas į 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narius Kėdainių rinkimų apygardoje Justas Pankauskas; LSDP Pirmininko pavaduotojas, Kauno apskrities kuratorius, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas; LSDP veiklos Kauno apskrityje koordinatorius, Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėjas Antanas Jodauga. Konferencijos darbotvarkėje - LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkės Terezos Sotnik, skyriaus pirmininkės pavaduotojų Danutės Vitauskienės ir Genovaitės Noreikienės, skyriaus finansininkės Aldonos Stanionienės, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkės Gražinos Sagulinienės, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių Olgos Urbonienės ir Jūratės Judickienės ataskaitos, LSDP Kėdainių skyriaus delegatų ir svečių  į LSDP XXXIV suvažiavimą rinkimas, naujų narių priėmimas. LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkė Tereza Sotnik pateikė išsamią informaciją apie skyriaus veiklą per ataskaitinį laikotarpį, akcijų organizavimą ir kitą partinę veiklą. Ataskaitą įdomiai papildė skaidrės su nuotraukomis iš kėdainiečių socialdemokratų veiklos. Už aktyvią veiklą pirmininkė padėkojo partijos bičiuliams, kurie, negailėdami savo laiko ir jėgų,  populiarino socialdemokratines idėjas Kėdainiuose. Ataskaitą pateikė skyriaus pirmininkės pavaduotoja Danutė Vitauskienė, kuri rengė ir apibendrino kėdainiečių bičiulių pateiktus siūlymus LSDP Seimo rinkimų programai, inicijavo reikšmingus mūsų skyriaus renginius. Pirmininkės pavaduotoja   Genovaitė Noreikienė atsiskaitė už  Moterų socialdemokračių klubo vadovės, rinkimų štabo vadovės ir atstovės spaudai veiklą. Savo veiklos ataskaitą Kėdainių rajono savivaldybės taryboje pateikė Kėdainių rajono mero pavaduotoja, Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkė Olga Urbonienė, kuri konferencijos dalyviams papasakojo, ką rajono taryboje nuveikė kaip tarybos narė, komiteto pirmininkė ir kaip mero pavaduotoja. Ataskaitą pateikė ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto  pirmininko pavaduotoja Jūratė Judickienė. LSDP Kėdainių skyriaus narių gretos pasipildė 6 naujais nariais. Pasisakė konferencijos svečiai: LSDP Pirmininko pavaduotojas, Kauno apskrities kuratorius, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas; LSDP Pirmininko pavaduotojas, Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas; LSDP veiklos Kauno apskrityje koordinatorius, Lietuvos Respublikos Seimo nario padėjėjas Antanas Jodauga. Svečiai atsakė į konferencijos dalyvių pateiktus klausimus. Vėliau vyko neformalus bendravimas prie arbatos  puodelio. Genovaitė Noreikienė, LSDP Kėdainių skyriaus atstovė spaudai

A. Butkevičius: ekonomizuotą požiūrį į gyvenimą reikia pakeisti visuomenės savijautos matais

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius šiandien lankėsi Kaune vykstančioje ir didelį jaunų žmonių būrį sutraukusioje konferencijoje „Didžioji ambicija: kurti ateities Lietuvą”. Renginio metu jis pasakė gausaus dalyvių aptarimo sulaukusią kalbą „Keturios gairės ateities Lietuvai”, kurioje išdėstė pagrindines šalies vystymosi kryptis. Ministras Pirmininkas pabrėžė, kad nepaisant kylančios ekonomikos, žmonių savijauta negerėja. „Pinigais labai lengva manipuliuoti ir apgaudinėti - štai BVP kyla, o gyventi geriau kažkodėl nepradedame. Bet žmonių savijauta manipuliuoti neįmanoma”, - sako A. Butkevičius, pabrėždamas, kad jo vadovaujami socialdemokratai mato aiškias politikos kryptis, kurios grįstų kelią ambicingai gerovės Lietuvos ateičiai užtikrinti. Premjeras įsitikinęs, kad, norint siekti šviesesnės ateities Lietuvoje, būtina: sukurti valstybėje palankų psichologinį klimatą, stiprinti vidurinįjį visuomenės sluoksnį, spręsti demografinius iššūkius ir skatinti aktyvios bei kūrybingos visuomenės raidą. Pasak A. Butkevičiaus, šiandien susidaro klaidingas įspūdis, kad pagrindiniai valstybės siekiai yra vien tik užtikrinti įvairius minimumus - algas, pašalpas, pensijas. Ministro Pirmininko nuomone, ateities Lietuva neturi būti vien tik „minimumų” bendruomene, ji turi siekti daugiau. Anot jo, mūsų šalis jau yra pakankamai pajėgi kurti ir auginti stiprų vidurinįjį sluoksnį - ateities Lietuvos visuomenės pagrindą. Sociologų tyrimai rodo, kad kylant šalies ekonomikai nesikeičia arba labai mažai keičiasi prastas visuomenės psichologinis klimatas. „Ambicija yra tokia: ekonomizuotą požiūrį į gyvenimą reikia pakeisti visuomenės savijautos matais. Žmonės Lietuvoje nebeturėtų kankintis ir sukti galvos dėl darbo, uždarbio, socialinės apsaugos ar paminti savąjį orumą, - sako Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis. Pasak jo, tai neturėtų būti kokia nors tolima vizija, o labai kryptingas tikslas. Kalbėdamas apie demografinius iššūkius, A. Butkevičius prasitarė, jei socialdemokratai galėtų vieni formuoti Vyriausybę, jie išorinę emigraciją stengtųsi keisti sveika vidine migracija ir daugiau investuotų į jaunus žmones, šeimas. Premjeras įsitikinęs, kad Lietuvoje kokybiško ir oraus gyvenimo sąlygas galima kurti ne tik didžiausiuose šalies miestuose. „Jei žmonės turės ką veikti čia, Lietuvoje, jei mes išmoksime pagarbiai bendrauti tarpusavyje, o valdžia teiks visavertes ir kokybiškas paslaugas, niekam nekils noro perkelti visą savo gyvenimą toli į svetimas šalis”, - kalbėjo premjeras. A. Butkevičiaus įsitikinimu, ketvirta kryptis - kūrybinės asmenybės pergalė prieš rutiną. „Proveržiui privalome sukurti tokią valstybę, kurioje būtų suteikta galimybė įgyvendinti naujas idėjas - verslo, mokslo, meno ar kosminių technologijų. Žmonės turi tikėti, kad čia, Lietuvoje, jie turi galimybę, o valstybė privalo parodyti, kad tiki savo žmonėmis, rūpinasi jais ir pasirengusi pasinaudoti jų siūlomu potencialu”, - teigė Lietuvos Ministras Pirmininkas, pridūręs, kad sėkmės istorijų galime pasimokyti iš Skandinavijos ar kitų valstybių Vakarų Europoje. Savo kalbą A. Butkevičius baigė kiekvienam piliečiui skirtu raginimu prisidėti prie naujų galimybių Lietuvos - „ambicingos ir didelės šalies” - kūrimo.

Ką suprato moksleiviai, savaitę padirbėję su Seimo nariais?

„Jie mus pakeis!”, - įsitikinęs projekto „Moksleivių praktikos savaitės „Seimas gyvai” globėjas Seimo Pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas. Taip Seimo narys apibendrino jau ketvirtus metus iš eilės Seime vykusio Seimo LSDP frakcijos kartu su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) nariais organizuoto projekto rezultatus. Daugiau nei 30 moksleivių visą savaitę turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su LSDP frakcijos nariais, stebėti jų darbą, atlikti praktiką, įspūdžius fiksuoti asmeniniame dienoraštyje. „Iš šalies neretai atrodo, kad Seimo nariai nieko neveikia, negirdi ir nežino kaip gyvena Lietuvos žmonės, į savo uždarus posėdžius neįsileidžia visuomenės atstovų. Jaunimas mano, kad politikai net neieško būdų kalbėtis, bendrauti su mumis. Pabuvę šalia supratome, kad tai netiesa”, - kalbėjo projekto dalyviai. „Pamatėme, kad socialdemokratų tarpe taip pat yra jaunų ir labai aktyvių žmonių. Dalyvavome socialdemokratų partijos frakcijos, komitetų, koalicijos, Plenariniuose Seimo posėdžiuose. Stebėjome darbą Vilniaus miesto savivaldybėje, Aplinkos apsaugos ministerijoje. Girdėjome kaip aktyviai Seimo nariai ieško sprendimų, kokios karštos vyksta diskusijos sprendžiant pienininkų problemas ar svarstant Mokslo ir studijų įstatymą. Pamatėme Seimo narių darbinę „virtuvę”. Drauge su socialdemokratais dalinomės mintimis ir pasiūlymais. Dabar ir savo draugus raginame aktyviau domėtis parlamentarų darbu, nebijoti teikti pasiūlymų”, - taip savo patirtį apibendrino moksleiviai Jovita Bislytė, Eglė Vainilavičiūtė ir Matas Ažukas. „Projektas “Seimas gyvai” dar kartą įtikino, jog jaunimo motyvaciją geriausiai ugdyti per praktiką. Projektas nesibaigs šia diena. Į jaunų žmonių pateiktas idėjas atsižvelgsime rengdami įstatymų projektus”, - konferencijos metu sakė Seimo narys Domas Petrulis. „Jauniems žmonės neretai tokios institucijos kaip Seimas yra tolimos ir nepažįstamos. „Seimas gyvai” parodė kitą parlamento pusę, priartino prie politikų, realiai parodė kaip gimsta politiniai sprendimai”, - mano LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas. ,,Seimas gyvai” parodė moksleiviams, jog ši institucija atvira jauniems žmonėms. Projekto dalyviai įsitikino, jog nereikia bijoti teikti pasiūlymų, kelti idėjų ir kuo aktyviau dalyvauti rinkimuose, politiniame gyvenime. Socialdemokratų akimis - jaunimas yra mūsų dabartis”, - įsitikinęs vienas iš praktikos savaitės organizatorių, LSDJS Vilniaus skyriaus pirmininkas Mantas Karanauskas.

Mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vladimiras Beriozovas

Šiandien, kovo 16 d., eidamas 87 metus, mirė Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vladimiras Beriozovas. V. Beriozovas gimė 1929 m. rugsėjo 29 d. Viekšnių miestelyje, Akmenės r. 1969 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dabar - Lietuvos edukologijos universitetas), istorijos mokytojas. 1950-1953 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1959-1962 m. buvo Lietuvos komunistų partijos Širvintų rajono komiteto sekretorius; 1962-1967 m. - Ignalinos rajono tarybos vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos komunistų partijos Ignalinos rajono komiteto sekretorius; 1967-1981 m. - Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto instruktorius, sektoriaus vedėjas, politinio švietimo namų vedėjas; 1981-1984 m. - Organizacinio partinio darbo skyriaus vedėjo pirmasis pavaduotojas; 1984-1988 m. - Partinės kontrolės komisijos prie Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmininkas, šio komiteto Organizacinio partinio darbo skyriaus vedėjas; 1988-1989 m. - Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto antrasis sekretorius, juo tapęs priešingai Maskvos valiai. 1985-1990 m. - Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. 1989 m. buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu Tauragės nacionalinėje teritorinėje rinkimų apygardoje. 1989 metais kartu su Algirdu Brazausku ir kitais kūrė savarankiškąją LKP, nepriklausomą nuo TSKP, tapo jos CK antruoju sekretoriumi. Savarankiškoji LKP rėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. 1990-1992 m. - Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Gamtos apsaugos, Piliečių teisių ir tautybių reikalų komisijų narys, ėjo Kairiųjų frakcijos pirmininko pavaduotojo pareigas. Nuo 1990 m. - Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, ėjo partijos pirmininko pavaduotojo pareigas. 1992-1997 m. - Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko patarėjas. Nuo 2001 m. - Lietuvos socialdemokratų partijos narys. Apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000). „Protingos ir tvirtos anuometinės santarvės dėka, įdėmiai ir geranoriškai įsiklausant abipusius pasiūlymus ir juos derinant, kely į Lietuvos nepriklausomybę, į Kovo 11-ąją dieną buvo išvengta didelių materialinių nuostolių ir žmonių aukų”, - prisimindamas istorines Nepriklausomybės atkūrimo aplinkybes sakė signataras V. Beriozovas. Urna su velionio palaikais bus pašarvota Vilniaus laidojimo rūmų (Olandų g. 22) Didžiojoje salėje. Atsisveikinimas - ketvirtadienį (kovo 17 d.)   nuo 16 val. Penktadienį (kovo 18 d.) 13 val. urna išnešama. Velionis bus palaidotas Signatarų kalnelyje Vilniaus Antakalnio kapinėse

Prokurorai tiria konservatorių-liberalų vyriausybės laikais VAE išleistų milijonų aplinkybes

Taip Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai įvertino gautą LR Generalinės prokuratūros informaciją, jog atnaujintas ikiteisminis tyrimas ir nagrinėjamas skundas dėl galimų piktnaudžiavimų Visagino atominėje elektrinėje 2011-2012 metais konservatorių-liberalų vyriausybės valdymo laikotarpiu. „Sveikiname principingą teisėsaugininkų žingsnį ir tikimės, jog bus vykdomas iš tiesų objektyvus tyrimas”, - teigia Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė. Socialdemokratai yra kreipęsi į teisėsaugą prašydami įvertinti galimai padarytą didelę turtinę  ir neturtinę žalą UAB ,,Visagino atominė elektrinė”, taip pat valstybės prestižui bei viešajam interesui. Socialdemokratai primena, kad konservatorių-liberalų vyriausybės laikotarpiu (2008-2012 m.) vien VAE konsultantams buvo išleisti dešimtys milijonų litų. Socialdemokratų frakcija kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo informuodami prokuratūrą, kad UAB ,,Visagino atominė elektrinė” vadovaujantys darbuotojai, galimai piktnaudžiaudami tarnyba, vykdė viešuosius pirkimus. Tai, jog minėti pirkimai buvo vykdomi pažeidžiant LR viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus, nustatė ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Milijoninės sumos VAE buvo išleistos viešiesiems pirkimams, susijusiems su konsultavimo ir viešinimo paslaugų pirkimu.

Socialdemokratai palaiko gimstamumo skatinimą

Konstituciniam Teismui pripažinus, kad motinystės pašalpų ribos prieštarauja Konstitucijai, LSDP primena, kad dabartinė Konstitucijai prieštaraujanti pašalpų skaičiavimo tvarka - tai vienas iš praeitos kadencijos Konservatorių-liberalų vyriausybės ir Seimo daugumos vykdytų „karpymo” reformų. Tuomet buvo sumažintos pensijos, ligos pašalpos biudžetinių įstaigų darbuotojų algos, taip pat „apkarpytos” ir ligos bei motinystės pašalpos. Kaip dabar aiškėja, daugelis buvusios vyriausybės veiksmų buvo neteisėti Iki Konservatorių-liberalų vyriausybės reformų nuskurdinusių Lietuvos žmones, galiojo motinystės išmokų tvarka, kurią nustatė socialdemokratai. Dabar ji vėl bus atstatinėjama nuo 2017 metų. Kadangi tam reikėjo papildomų finansinių resursų. Premjeras Algirdas Butkevičius teigia, kad nauja motinystės pašalpų mokėjimo  tvarka yra numatyta Seimo svarstomame socialinio modelio projekte. Jame numatyti ir nauji išmokų dydžiai. „Vyriausybė tokios problemos sprendimą jau pasiūlė naujo socialinio modelių teisės aktų pakete. Numatoma, kad socialinio draudimo įmokos būtų mokamos nuo pajamų sumos, neviršijančios 120 vidutinių darbo užmokesčių per metus. Tai ir bus natūralus didžiausių išmokų ribojimas. Motinystės pašalpa tiesiogiai priklausys nuo sumokėtų įmokų. Tikimės, kad Seimas palaikys šią socialinio modelio nuostatą”, - teigia A. Butkevičius. Socialdemokratai palaiko grįžimą prie gimstamumo skatinimo politikos. Būtent po ankstesnės socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės priimtų sprendimų dėl motinystės išmokų padidinimo Lietuvoje buvo akivaizdus gimstamumo bumas. Tais metais gimę kūdikiai dabar jau ėmė lankyti mokyklas ir dėl to padidėjęs pradinių klasių mokinių skaičius - kai kuriose dvigubai. Galima tik apgailestauti, kad ankstesnės vyriausybės drastiškos priemonės „nurėžė” ne tik išmokas, bet ir demografinius rodiklius Lietuvoje. Todėl LSDP sveikina Konstitucinio Teismo sprendimą ir palaiko grįžimo prie gimstamumo didinimo politiką.

LSDP KĖDAINIŲ SKYRIUJE PAMINĖTA KOVO 8-oji

Ministro Pirmininko patarėjas, kandidatas į 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narius Kėdainių rinkimų apygardoje Justas Pankauskas kovo 7 dieną LSDP Kėdainių skyriaus aktyviausias moteris pakvietė į Kovo 8-osios dienos paminėjimą. Renginys prasidėjo ansamblio „Papartis” (jame dainuoja ir mūsų partijos bičiulių) nuotaikingu koncertu. Apie istorinę šios dienos reikšmę kalbėjo Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, kuris sakė, kad idėja švęsti tarptautinę moters dieną kilo XIX - XX amžių sandūroje, kai sparti industrializacija ir ekonominė plėtra kėlė masinius protestus prieš sunkias darbo sąlygas, kad  vienas tokių protestų vyko 1857 metų kovo 8 dieną Niujorko tekstilės fabrike, kur moterys protestavo prieš ypač prastas darbo sąlygas ir mažus atlyginimus, kad 1910 m. Kopenhagoje buvo surengta pirmoji tarptautinė moterų konferencija, kurios iniciatoriai buvo socialistai, o tarp kitų nutarimų ši konferencija pritarė tuo metu žymios vokiečių socialistų veikėjos Claros Cetkin pasiūlymui įsteigti Tarptautinę moters dieną, skirtą pagerbti judėjimą už moters teises. „Todėl kovo 8-ąją turėtume ne tik švęsti, bet ir dar kartą permąstyti, ar darome viską, kad moterys ir vyrai visame pasaulyje būtų lygiateisiai ir lygiaverčiai”, - sakė Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas. LSDP Kėdainių skyriaus pirmininkė Tereza Sotnik šventės dalyviams buvo parengusi įdomių užduočių, klausimų, prasmingų posakių apie moteris. Justui Pankauskui moterys buvo dėkingos už sveikinimus Kovo 8-osios proga ir už joms  įteiktas pavasarinių gėlių puokštes. Šventė praėjo smagiai ir nuotaikingai. Kovo 8 dieną Ministro Pirmininko patarėjas, kandidatas į 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo narius Kėdainių rinkimų apygardoje Justas Pankauskas lankėsi Kėdainių rajono savivaldybėje ir kitose rajono įstaigose, kur pasveikino moteris su Kovo 8-ąja, įteikė joms puokštes gėlių.

Nuotraukų galerija

Genovaitė Noreikienė, LSDP Kėdainių skyriaus rinkimų štabo vadovė

Rodyk draugams